Školáci z celého města zaplní Palackého náměstí v Kutné Hoře ve středu 17. června. V době od 9 do 12 hodin se zde děti utkají v různých disciplínách spojených se sběrem a tříděním odpadů. Akci pořádá v rámci podpory třídění odpadu Středočeský kraj.

.
„Uvědomujeme si, že třídění odpadů je do budoucna jedním z nezbytných předpokladů zdravého fungování kraje. A proč dětská Odpadiáda? Právě prostřednictvím dětí lze často ovlivnit chování dospělých více než sebelepší propagační kampaní,“ vysvětlil náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast zemědělství a životního prostředí Marek Semerád, který zároveň převzal záštitu nad celou akcí.
Každou základní školu bude na Odpadiádě reprezentovat desetičlenné družstvo, složené ze žáků od třetí do sedmé třídy. Celkem se bude soutěžit v pěti disciplínách – ve znalostním kvízu, třídící štafetě, odpadovém koloběhu, pak se školáci utkají ve vyplňování recyklační křížovky a posledním závodem bude slalom s popelnicí. „Soutěže prověří znalosti dětí i jejich zručnost a vzhledem k tomu, že se konají na náměstí, připomenou také všem kolemjdoucím problematiku třídění odpadů,“ doplnil Semerád.
Akci doprovodí i další soutěž o vytvoření co nejzajímavějšího modelu z vytříděných odpadů. Na závěr odborná porota nejvydařenější výtvory odmění zajímavými cenami.
Současně si budou moci jak děti, tak i dospělí prohlédnout putovní výstavu o třídění a využívání odpadů, vyzkoušet si slalom s popelnicí, nebo si prověřit své znalosti o odpadu v odpadovém kvízu.
„Odpadiády se konají od roku 2007 v řadě středočeských měst. Soustavné úsilí Středočeského kraje přináší výsledky, vždyť kraj, který ve třídění odpadů patřil k těm na posledních místech v republice, se nyní postupně posunul mezi lídry. K tomu jistě přispívají i Odpadiády,“ uvedl Marek Semerád.

(tz)

.

Zavřít menu