Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Klubus má za sebou prvních pět měsíců fungování. Klubový autobus je součástí kutnohorského Centra sociálních služeb. Financování projektu NZDM Klubus je zajištěno do konce května tohoto roku.

.
V současnosti jedná Město Kutná Hora o možném prodloužení financování do konce září 2015 z projektu EU Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).
Prostředky na provoz celého Centra sociálních služeb, nejen NZDM Klubus, jsou přibližně 300 tis. měsíčně, což zahrnuje celkem čtyři sociální služby. Tři z nich zajišťuje Charita Kutná Hora. Čtvrtou službu, NZDM Klubus v hodnotě měsíčních provozních nákladů přibližně 100 tis. Kč, zajišťuje kolínská společnost Prostor plus o. p. s. Hlavními nákladovými položkami Klubusu jsou platy tří sociálních pracovníků (vysokoškolské vzdělání podmíněné zákonem), pohonné hmoty, supervize týmu a nákup potřeb pro fakultativní činnosti, což jsou zejména preventivní akce na témata spojená s integrací lidí ze sociálně vyloučených lokalit.
Cílová skupina projektu NZDM věkově 15 až 26 let je  vymezena projektem, z tohoto důvodu musí bohužel pracovníci klubu odmítat menší děti. Snahou Města i poskytovatele služeb bude posunout věkovou hranici směrem dolů, k návštěvníkům od 13 ti let.  Zatím to není možné z důvodu striktních podmínek projektu. Také navštěvované lokality mohou v budoucnosti doznat změn. Například dalším místem, kde by mohl Klubus působit, je sídliště Šipší.

Specifika nízkoprahových zařízení
Oproti jiným sociálně-pedagogickým institucím (dům dětí a mládeže, tematické kroužky apod.) jsou nízkoprahová zařízení pro děti a mládež značně odlišná.  Nízkoprahovost je princip, který umožňuje cílové skupině využívat službu bez podmínek, které by přístup ke službě mohly ztížit, či znemožnit, např. registrace klientů, placení služby apod.

Monitoring je neúprosný
Službu nabízenou Klubusem využilo od září do prosince minulého roku 44 klientů v rámci 372 kontaktů. Do konce projektu je definována jeho naplněnost maximálně 50 klienty, s nimiž bude uskutečněno max. 900 kontaktů. Kontakt je časově vymezená jednotka v délce minimálně deset minut. Většina kontaktů však trvá podstatně déle. Rozhovory sociálního pracovníka s klientem se velmi často týkají témat trávení volného času, školy, práce, dospívání a vztahů. Klubus se v daných lokalitách pohybuje pět dní v týdnu, od pondělí do čtvrtka od 14 do 18 hodin a v pátek od 12 do 16 hodin.

Má Klubus v Kutné Hoře smysl?
Lidé ve městě i někteří komunální politici se ptají, proč takové služby finančně podporovat. Vždyť nejsou okamžitě vidět hmatatelné pokroky. Nevíme, zda přináší konkrétní výsledky a zlepšení. Tyto ukazatele však umíme pojmenovat. Jsou to například nižší kriminalita, vyšší zaměstnanost, počty lidí bez domova, počty drogově závislých atd. Sociální dávky a podpora v nezaměstnanosti skutečně nejsou všelék, což už dochází i méně chápavým. Prioritou nízkoprahových sociálních služeb je zejména stabilizace sociální situace klientů. Tj. nemělo by docházet k jejímu zhoršování a naopak by měla být zvyšována sociální kompetence klientů. Po malých a často veřejně neviditelných krůčcích sociální pracovníci pomáhají lidem mobilizovat se k co nejlépe funkčnímu postavení ve společnosti s ohledem na kapacitu a schopnosti daného klienta služby.

Zázračná řešení se nekonají
Ukazatele funkčnosti sociálních služeb se dají obecně sledovat spíše ve výhledu několika let a srovnání možných hledisek „úspěchu“ může být například to, že v příštích deseti  letech se nezaměstnanost a kriminalita ve městě Kutná Hora rapidně nezvýší, ideálně bude stagnovat nebo klesat. Nebude docházet k pouličním potyčkám, růstu rasové nenávisti, nevzniknou nové gangy mladistvých, ultranacionalisté si u nás nebudou dávat srazy. Občan města i turista se budou cítit v našem městě minimálně tak komfortně jako dnes.

Vývoz problémů je vyzkoušený bumerang
Pro většinu oblastí života neexistují zázračná řešení, a pokud máme tendenci problémy odsunovat „mimo město“ a nevěnovat se jim, tak tím určitě nezmizí, ba naopak. Dlouholetá zkušenost ukazuje, že problémy dále eskalují a objeví se v budoucnu s mnohem větší razancí. A kolik skutečně zaplatí Město za poskytovanou službu, to záleží také na aktivním přístupu vedení radnice ke shánění zdrojů financování v novém dotačním období EU 2015 – 2020.

Roman Kunc, vedoucí NZDM Klubus
Jiří Franc, zastupitel

.

Zavřít menu