Soutěž letos potřetí vyhlásil Institut Terezínské iniciativy. Jejím posláním je podpora vědeckého výzkumu dějin „konečného řešení židovské otázky“ v českých zemích a dějin terezínského ghetta, zprostředkování jeho výsledků odborné i laické veřejnosti a zejména nejmladší generaci – žákům a studentům českých škol.

.
Tým nízkoprahového klubu pro děti a mládež Klubus, jež na Kutnohorsku provozuje kolínská Prostor plus o.p.s., získal mezi 430 pracemi 2. místo!
Tématem třetího ročníku soutěže k 70. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi byly „Návraty a nenávraty“. Co znamenalo pro člověka, který prožil válku v ghettu nebo koncentračním táboře, vrátit se domů? Jaké otázky si mohli klást ti, kteří válku přežili, vrátili se a doma na ně nikdo nečekal? Lze si dnes představit, zachytit a ztvárnit jejich pocity? Může připomínání návratů a nenávratů v dnešní době pomoci porazit netoleranci ve společnosti? Na tyto otázky měli účastníci hledat odpovědi a své bádání zpracovat výtvarně, literárně či pomocí videa.
Klienty NZDM Klubus jsou mladí obyvatelé sociálně vyloučených lokalit ve věku 15 – 26 let, většinou Romové. Právě proto, že Romové byli ve 2. světové válce vedle Židů nejpostiženější skupinou, rozhodli se pracovníci klubu pro účast v soutěži, primárně určené pro školy.
„Klienti zpočátku neměli o této kapitole světových dějin mnoho představ, také osud a role Romů jim byly nejasné. Společně jsme vymysleli koncept práce, při které by se dozvěděli více o osudech svých rodin přímo od prarodičů, a pak zjištěné skutečnosti a z nich vyplývající pocity ztvárnili. Vznikly tři obrazy typu koláže ve formátu A1 a doprovodná píseň, která zachycuje konkrétní vzpomínky a útržky z vyprávění,“ přibližuje práci na projektu Roman Kunc, vedoucí Klubusu.
„První obraz symbolizuje idylickou krajinu, druhý koncentrační tábor po osvobození, třetí návrat do rodné krajiny, nyní postižené válkou. Obrazy fungují jako celek, jehož působení umocňuje hudba složená společným úsilím klientů s pracovníky. Hudbu, zpěv a beat box nahráli klienti, s pomocí pracovníka, který je doprovodil na kytaru. Jde o variace na romská témata,“ doplnil pracovník klubu.
Význam akce spočíval především v hledání paměti a dějin rodin klientů, vlastních kořenů. U mnoha z nich vzbudilo téma zájem do té míry, že se mu věnují i nadále mimo kontext soutěže.
Tým Klubusu děkuje Filipu Alexandrovi, vedoucímu nízkoprahového klubu Kotva, který ochotně zapůjčil nahrávací techniku, ozvučil a upravil nahrávku. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo 13. dubna. Fotografie výtvarných prací i hudbu najdete na Facebooku. Projekt NZDM Klubus je financován z projektu „Rozvoj služeb a podpora sociální integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory“ CZ 1.04/3.2.00/55.00016.

(tz)

 

Klubus_2015

 

.

Zavřít menu