Ve dnech 19. – 22. listopadu jsem se společně se starostou Českého Krumlova Daliborem Cardou zúčastnil 12. ročníku světového kongresu měst zapsaných na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Náklady na naši účast hradila Organizace měst světového dědictví (OWHC) díky grantu Gettyho Institutu. ………………………………………………………………………

Kongres se uskutečnil v mexickém městě Oaxaca. Minulé ročníky, kterých se také zúčastnili zástupci Kutné Hory, se konaly například v portugalské Sintře, peruánském Cuzcu nebo v ekvádorském Quitu.

Prezentace Spolkového domu
Kutná Hora se letos zúčastnila soutěže o cenu J. P. Lalliera o nejzajímavější projekt renovace historického objektu. Sice jsme nevyhráli, ale byli jsme zařazeni do užšího výběru pěti památek, které mohly být představeny v průběhu kongresu. Prezentoval jsem tedy přestavbu a využití našeho Spolkového domu. Účastníkům kongresu se tento projekt velice líbil – a v tom obdivu nebyla jenom zdvořilost.

Historie i gastronomie
Kongresu v Oaxace se zúčastnilo více než tři sta zástupců z měst všech kontinentů. Jedná se o prestižní akci, kterou  osobně podpořil i mexický prezident. Město Oaxaca do konference investovalo více než dva miliony dolarů. Díky tomu jsme se mohli seznámit jak s výsledky restaurování památek Oaxacy, tak i s kulturními tradicemi Mexika a provincie Oaxaca. Oaxaca byla na seznam UNESCO zapsána díky neporušené koloniální architektuře centra města i díky nedalekému rozsáhlému historickému komplexu chrámů a pevnosti původní prehispánské indiánské civilizace Zapotéků. Účastníci kongresu s obdivem uznali, že půdorys pravoúhlých ulic v centru Oaxacy s řadou paláců, kostelů a měšťanských domů je opravdu obdivuhodně zachován a udržován. Zapotécký chrámový komplex Monte Albán je vystavěn na úžasném místě na vrcholu horského hřebene nad městem a je velmi nákladně a zdařile restaurován. Díky tomu je Oaxaca velmi oblíbeným cílem domácích i zahraničních turistů. Návštěvníky sem láká i místní gastronomie, se kterou nás organizátoři kongresu také seznámili. Typická je zdejší jemná obdoba tequilly známá jako mezcal. V těch nejlepších láhvích nesmí chybět jedna nebo dvě housenky. Hmyz je v Oaxace nejenom potravou budoucnosti, ale i přítomnosti, takže jsme mohli vychutnat i další místní specialitu – pražené kobylky „chapulines“.

Zkušenosti z celého světa
Tématem kongresu byl udržitelný rozvoj historických měst. Pod tímto obecným pojmem si lze představit ledacos. Rozsah prezentací byl tedy poměrně široký. Většina měst se potýká s podobným problémem: Jak udržet život a životní podmínky v historických jádrech a přitom nedopustit znehodnocení jejich památkové hodnoty. Bylo určitě zajímavé vyslechnout zkušenosti z různých míst světa a popovídat si třeba o tom, jak se bránit spekulantům s nemovitostmi, jak regulovat dopravu, do jaké míry umožnit přestavbu historických domů, jak včlenit moderní architekturu do historických center měst, jak zabránit tomu, aby se z historických měst nestaly jenom kulisy pro turisty. Během workshopu starostů měst jsme se dotkli problematiky vývěsních štítů a nevkusných reklam. Tento zdánlivě podružný problém trápí nejenom Kutnou Horu, ale většinu historických měst. Doufám, že nám zkušenosti z jiných měst, například z Krakova, pomohou situaci v Kutné Hoře vylepšit.

Ivo Šanc

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu