Letní prázdniny jsou dobou zaslouženého odpočinku a nových zážitků. Pro některé žáky však může být část léta vhodnou chvílí, kdy dohnat mezery v učení a vypořádat se tak se studijními problémy a neúspěchy. Nová látka ve škole nepřibývá a nikdo se nestresuje známkami a písemkami.

.
Děti tak mají možnost si látku v klidu projít a ujasnit si obtížnější části. Ne všem rodičům však finanční situace dovoluje využít placené doučování. Z toho důvodu připravilo Středisko Racek OCH KH program pro žáky základních škol v Kutné Hoře s názvem „Mámo, táto, učme se!“. Již koncem června byli rodiče informováni o možnosti bezplatného doučování, ať již jako součást přípravy k reparátu anebo příležitost ke zlepšení v problematičtějším předmětu a opakování i přes prázdniny.
Žáky základních škol doučujeme po skupinkách nebo individuálně, jednou až dvakrát týdně. Klademe důraz na aktivní spolupráci s rodiči, ale také s příslušnými učiteli. A jaké předměty děti nejvíce trápí? Na prvním místě je matematika, následuje český jazyk a s dalšími se učíme třeba i angličtinu nebo zeměpis. Pomoci dětem s učením přes prázdniny můžeme mimo jiné i díky finančnímu příspěvku od Města Kutná Hora.
Měli byste zájem se do podobné aktivity zapojit během školního roku? Důvodů může být více, např. nemáte nervy se s dítětem učit, už si ani nepamatujete látku, kterou vaše dítě probírá ve škole, nemáte matematické buňky, a zároveň si nemůžete dovolit pravidelné doučování pro své dítě platit. Neváhejte se na nás obrátit a informovat se o našich službách.

Kontaktní informace:
Středisko Racek, Oblastní charita Kutná Hora
e-mail: stredisko.racek@seznam.cz
tel: 733 741 939

 

.

Zavřít menu