U sochy T.G. Masaryka před Vlašským dvorem se v úterý krátce před polednem sešli starosta Martin Starý, místostarostové Zuzana Moravčíková a Josef Viktora, zástupci Sokola, Junáka – českého skauta, Konfederace politických vězňů a Českého svazu bojovníků za svobodu, aby si připomněli 167. narozeniny prvního prezidenta Československa – T.G. Masaryka.

Myšlenky T.G. Masaryka starosta Kutné Hory Martin Starý označil za nadčasové. „Demokracie není jen o právech a svobodě, ale také o povinnosti a odpovědnosti vůči státu, městu a sobě samotným,“ připomněl Masarykovy projevy Martin Starý a dodal: „Sám se toho držím. Pokud se každý nezačne chovat podle vlastního svědomí, se státem tu bude vypadat hůře a hůře.“

red

 

Zavřít menu