Máte zubního lékaře? Tak si ho važte. Většina zubních ordinací ve městě již nepřijímá další pacienty a situace se zřejmě ještě zhorší

Většina zubních ordinací v Kutné Hoře již nepřijímá další pacienty a řada občanů se potýká s vážným problémem, na koho se v případě potřeby obrátit. Jaká je aktuální situace, kolik zubních lékařů působí v Kutné Hoře a jaká je dostupnost zubní zdravotní péče jsme se zeptali MUDr. Richarda Klaila, předsedy oblastní stomatologické komory:

V Kutné Hoře je k dnešnímu dni 17 aktivních praktických zubních lékařů. Jeden lékař loni zemřel, letos tři lékařky odešly do důchodu (počítám do toho i paní doktorku z Nových Dvorů, která měla historicky značnou část klientely z Kutné Hory), ke konci letošního roku oznámila další lékařka ukončení praxe bez náhrady. Paradoxně mají větší problém pacienti, kteří chtějí „jenom“ zaregistrovat než ti, kteří potřebují řešit akutní problém.

Myslíte si, že se situace ještě může zhoršit?

Vzhledem k věkovému složení kutnohorských zubních lékařů se situace dozajista ještě zhorší.

Kolik pacientů průměrně připadá na jednoho lékaře v Kutné Hoře?

Sedmnáct lékařů na dvacetitisícové město sice vypadá na první pohled optimálně, ale je třeba si uvědomit, že v okrese je řada obcí nad tisíc obyvatel, které zubního lékaře nemají, a tudíž jejich obyvatelé musí někam dojíždět. Přepočítávat tedy počet obyvatel města na počet zubních lékařů je nepřesné. O něco vypovídatelnější  jsou čísla krajská. Podle ročenky ČSK za rok 2017 připadá v hlavním městě Praze na jednoho praktického zubního lékaře 772 obyvatel, zatímco ve Středočeském kraji 1 989 obyvatel, což je nejvíce v republice, ač se tento poměr v poslední době mírně zlepšil. Já osobně mám registrováno asi dva a půl tisíce pacientů, ale doopravdy pravidelně dochází zhruba ten středočeský průměr.

Jaké jsou možnosti řešení? Mohlo by se nějakým způsobem zapojit město nebo Stč. kraj?

Rychlé řešení neexistuje. Sklízíme totiž plody téměř třicetileté nekoncepčnosti, rezignace na budování sítě zdravotnických zařízení a upřednostňování nemocnic na úkor ambulantní péče z čistě politicko-populistických důvodů. Představa státu, že doveze zubní lékaře ze zemí na východ od EU (pro jiné nejsme atraktivní destinací), v reálu ztroskotala na malé prostupnosti nikterak přísného aprobačního řízení, kterému se absolventi studia ze třetích zemí musí podrobit.

Z mého pohledu je ze strany města zapotřebí nejprve reflektovat doposud zcela protichůdný přístup – fyzickou likvidaci zubních ordinací, lákání zaměstnavatelů do průmyslové zóny bez toho, že bude předem vyřešeno zdravotnické zabezpečení jejich zaměstnanců. Obtížné, ale teoreticky řešitelné, by bylo zajištění péče pro pacienty, kteří nikam nechodí, často ani chodit nechtějí, ale kteří se obracejí na stávající zubní lékaře se žádostí o první pomoc. Tak dochází zcela nárazově k rozvratu ordinačního programu na úkor pacientů, kteří se o sebe dlouhodobě starají, a pro tyto situace je nutné držet určitou kapacitu. V rámci okresního města by úplně stačil provoz čtyři až šest hodin denně. Znamenalo by to sehnat lékaře ochotného tuto práci vykonávat, a provoz tohoto zařízení dostatečně zaplatit. Pokud by se ale nepostupovalo v koordinaci se sousedními okresy, mohlo by záhy dojít k zahlcení takového pracoviště pacienty z jiných regionů, jak se to děje v případě víkendových pohotovostí.

Město musí hlavně přesvědčit nejen své občany, ale i zubní lékaře, že je vhodným místem pro život. Kromě toho může lékařům například nabídnout startovací bydlení nebo výhodnější podmínky nájmu ordinace než má nějaká prodejna, která v případě potřeby rozprodá zboží a za týden se odstěhuje o dům dál. Teoreticky by mohlo i udělovat stipendia studentům z města nebo okresu, kteří se zaváží zde pracovat po ukončení studia. Pokud ale pojišťovny neukončí liberální uzavírání nových smluv v Praze, ani takovéto velkorysé opatření fungovat nemusí.

Středočeský kraj zmeškal podle mého názoru hodně času pod velmi svérázným vedením, a teprve nyní se začíná alespoň trochu snažit ovlivňovat fungování ambulantní zdravotní péče. Nejsem si ale jist, zda není příliš vysoko, aby viděl regionální detaily.

Stát by pak mohl ubrat na vymýšlení další a další administrativní zátěže, kterou se často chová k lékařům jako k nesvéprávným bytostem.

Co mají dělat občané, kteří nemohou sehnat zubního lékaře a bolí je zub?

V pracovní době by je měl k akutnímu ošetření přijmout kterýkoliv zubní lékař. Samozřejmě ne okamžitě, protože máme program naplněný půl roku objednanými pacienty. Osobně dávám přednost telefonické domluvě s tím, že takového pacienta nasměrujeme na čas, kdy to způsobí nejmenší kolizi s objednaným programem. Obvyklé schéma je bohužel: „Bolí mě to nejméně tři dny, nemůžu vůbec spát, ale volám v lepším případě ve dvě hodiny odpoledne, v horším přijdu rovnou na konci pracovní doby, protože teprve teď jsem přišel z práce a bojím se víkendu.“

Jak hodnotíte dostupnost lékařské zubní péče v regionu?

Bráno dojezdovou vzdáleností je dostupnost dobrá, ale potíž je v tom, že není téměř nikdo, kdo by registroval nové pacienty. Také pacienti nám situaci neusnadňují. Ti, kteří k nám chodit mohou, to ne zcela vzácně berou navzdory neutěšené situaci jako samozřejmost. Kdejaký dětský kroužek je důležitější, než půl roku domluvená návštěva u nás. Pro ty hůře vychované – a není jich málo – je omluva z objednané návštěvy považována za zbytečný luxus. Často tak ošetřujeme potřebné pacienty po přesčasech, zatímco v době objednané návštěvy „koukáme do zdi“. Lepší organizací a definicí pravidel by se tak dala kapacita ordinací určitě o něco navýšit.

Kde a kdy funguje zubní pohotovost? Platí, že centrální pohotovost v Kolíně: sobota, neděle, svátek od 8 do 13, MUDr. Pekárek Čáslav je pohotovostní lékař?

Údaje o kolínské pohotovosti souhlasí, slouží tam zubní lékaři, kteří v týdnu normálně provozují své praxe v okresech Kolín a Kutná Hora. Dr. Pekárek v Čáslavi díky tomu, že má více zaměstnanců, organizuje ve své praxi služby v sobotu dopoledne od 8 do 12 hodin.

Kde je nejbližší 24 hodinová pohotovost?

Celorepublikový přehled pohotovostí lze najít na stránkách České stomatologické komory www.dent.cz. Non stop funguje celopražská pohotovost poliklinika Spálená o víkendech, v pracovním týdnu přes noc. Nutno však podotknout, že převážnou část pacientů na pohotovostech tvoří lidé, kteří nikam nechodí, nebo jejich lékař skončil, a jejich ošetření by bylo možné provést v normální pracovní době. Jediné stomatologické ošetření, které nesnese odkladu, je úraz, ale na jejich ošetření pohotovosti určené k jednoduchému řešení bolestí nejsou vybaveny. Je tak otázkou, jestli není toto zařízení luxusem a nepomohlo by spíše posílit nějakou základní službu pro bezprizorné v pracovních dnech.

Děkujeme za rozhovor. M. Pravdová

 

POMOCI BY MOHLO I MĚSTO                

O vyjádření k problematice nedostatku zubních lékařů v Kutné Hoře jsme požádali místostarostku města Kutné Hory Mgr. Bc. Silvii Doušovou: „Neutěšené situace s dostupností zubních lékařů v Kutné Hoře jsem si vědoma, i když naštěstí na tom nejsme tak špatně jako např. v pohraničních regionech, jako jsou Děčínsko, Chomutovsko nebo Českolipsko. Věřím, že by město mohlo přijít s nabídkou pro začínající zubaře nebo pro ty, kteří by se sem chtěli přestěhovat. Jistě by se daly vytipovat vhodné prostory v městských budovách, kde by se dala zřídit zubní ordinace, a přizpůsobit tomu i počáteční nájem. A co se týče možnosti bydlení, věřím, že i tady se dají najít možnosti. Mám zdravotnictví vedle správy majetku ve své kompetenci, takže se touto problematikou budu rozhodně zabývat.“  

 

 

Zavřít menu