Vedení města v rámci projektu „Město pro byznys“ vyhlašovaného týdeníkem EKONOM nominovalo na ocenění příkladné spolupráce s radnicí města společnost Philip Morris. Na základě nominace získala společnost uznání za přínos městu. Ocenění z rukou starosty Šance převzal Andreas Grönemann, ředitel výroby a člen představenstva. ……………………………………

Ocenění bylo předáno při malé slavnosti. Zúčastnění si poté prohlédli v doprovodu PhDr. Aleše Pospíšila novou expozici Proměny kláštera v Sedlci.
Philip Morris ČR a.s. dlouhodobě podporuje projekty města v oblasti – životního prostředí, sociálních služeb, památkové péče a podpory cestovního ruchu. Díky nim získala Kutná Hora například obnovení a údržbu zeleně v různých částech města, dovybavení domova pro seniory, renovaci památkově chráněné budovy kláštera a jeho zpřístupnění návštěvníkům města či také zabezpečení přechodu pro chodce.
„Společnost Philip Morris ČR a.s. je od začátku svého působení v Kutné Hoře nejvýznamnějším soukromým partnerem města. Nejenom tím, že je spolehlivým zaměstnavatelem stovek Kutnohořanů, ale také tím, jak přispívá rozvoji města. Například péči o zeleň v Kutné Hoře si už nedovedeme představit bez osvědčeného projektu „Zelené město“. Společnost  dokázala obdivuhodným způsobem renovovat a využít historický objekt cisterciáckého kláštera v Sedlci a přitom umožňuje veřejnosti seznámit se s touto památkou. Philip Morris ČR a.s. si je vědom své společenské zodpovědnosti. Podporuje další sociální i kulturní projekty města i kutnohorských neziskových organizací. Jeho spolupráce s městem je příkladem pro další podnikatelské subjekty i pro další města.“ vyzdvihl kutnohorský starosta Ivo Šanc při příležitosti předání ocenění.
Philip Morris ČR a.s. se dlouhodobě snaží, aby bylo co nejlepším sousedem všech obyvatel, veřejných institucí i podnikatelských subjektů.
„Náš závod se nachází v mimořádném městě Kutná Hora, které je právem považováno za rodinné stříbro českého kulturního dědictví. Navíc máme tu čest přispívat k péči o ně, neboť sídlíme ve zcela jedinečném objektu bývalého cisterciáského kláštera, který shodou historických okolností již více než 200 let slouží pro zpracování tabáku. Spojení moderní výroby s kulturním dědictvím města je výjimečné a zavazující. Nejen proto je pro nás samozřejmostí v co největší míře přispívat k jeho rozvoji,“ zdůraznil Andreas Grönemann, ředitel výroby a člen představenstva Philip Morris ČR a.s.

Cena je novinkou
„Uznání za přínosnou spolupráci s radnicí jsme do výzkumu v loňském roce zařadili poprvé. Jsme rádi, že vedení měst a obcí měla příležitost mluvit o firmách, které jsou pro jejich region přínosem. Toto ocenění je důkazem, že ve většině regionů spolupráce funguje,”objasnil jménem organizátora, projektový ředitel společnosti Communa s.r.o, Petr Lutonský. 

(tz)

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu