Město Kutná Hora vyhlásilo výběrové řízení na pronájem dvou nově zrekonstruovaných bytů v domě ve Školní ulici

Rada města 2. června schválila vyhlášení výběrového řízení s dražbou nájemného na pronájem dvou nově zrekonstruovaných bytů 2+kk ve 3. podlaží domu ve Školní ulici č.p. 401. Uzávěrka výběrových řízení je 4. srpna.

„Bytový dům ve Školní ulici volal po obnově již řadu let. Zahájení rekonstrukce vnitřních prostor bytového domu předcházela kompletní výměna oken,“ konstatovala místostarostka Silvia Doušová (STAN a Šance KH) s tím, že rekonstrukci městských bytů považuje za jednu z priorit. Výměna oken byla dokončena na začátku roku 2020 a vyžádala si investici 490 tisíc včetně DPH.

První etapa stavebních prací v roce 2020 zahrnovala rekonstrukci dvou bytů včetně společných prostor a veškerých rozvodů.  Práce byly dokončeny loni v prosinci a vyžádaly si celkovou investici necelých 4,4 milionů korun. Souběžně s tím město připravilo projekty na rekonstrukci dalších bytů. Zastupitelé v prosinci 2020 schválili rozpočet města a tím i částku 5 milionů korun pro obnovu bytového fondu.

Rekonstrukce domu ve Školní ulici tak letos pokračuje druhou etapou. Její součástí je kompletní rekonstrukce čtyř bytových jednotek  a také nových prostor pro pečovatelskou službu. „Částka za realizaci se pohybuje kolem 3,8 milionů korun včetně DPH, termín dokončení a předání stavby je stanoven na říjen letošního roku,“ konstatovala Jitka Gregorová z odboru správy majetku MěÚ Kutná Hora. Město bude nově rekonstruované byty průběžně nabízet formou výběrových řízení k pronájmu.

Prohlídky dvou nově zrekonstruovaných bytů ve 3. podlaží domu ve Školní ulici č.p. 401 se uskuteční 21. června od 15 hodin, 14. a 28. července rovněž od 15 hodin. „Uzávěrka výběrových řízení je 4. srpna dle podmínek uvedených na webových stránkách města, kde jsou také k dispozici veškeré potřebné údaje k výběrovému řízení,“ řekla Věra Hynková z odboru správy majetku a doplnila, že přihlášku do výběrového řízení lze stáhnout na stránkách města ZDE. https://mu.kutnahora.cz/mu/odbor-spravy-majetku.  Bližší informace zájemci získají na odboru správy majetku MěÚ Kutná Hora na telefonu 327 710 173.

pra, foto: osm

Zavřít menu