Osmý ročník slavnostního zahájení turistické sezóny v Kutné Hoře připravila Průvodcovská služba na sobotu 6. dubna 2013. Probouzení Kutné Hory nese letos podtitul „Kutná Hora hudební, aneb já jsem z Kutné Hory…“. Po zločinech a lidech hříšných tentokrát nahlédneme do hudební historie stříbrného města. ………………………………………………………………………………….

V podání vynikajících interpretů si poslechneme opravdové gotické a renesanční „vypalovačky“ a seznámíme se s osobnostmi, které se nesmazatelně zapsaly do hudební historie města.

Kutná Hora se probouzí
Kostýmy a scénář připravila pro tuto událost Zuzana Kocourková, režie se znovu chopila Veronika Lebedová. Program začne v 16.00 hod. v kapli Božího těla, která se nachází v bezprostřední blízkosti chrámu sv. Barbory. Zde nás moderátoři seznámí s hudbou období gotiky. Poslechneme si několik gotických písní v podání Richarda Pachmana a taneční sdružení La Volta převede dobový tanec. Z kaple se spolu s moderátory vydáme na nádvoří Vlašského dvora, kde se seznámíme s hudbou renesanční. Můžete se těšit na vystoupení hudební skupiny Cuthna Antiqua, tanec z období renesance opět předvede La Volta. Poté navštívíme arciděkanský chrám sv. Jakuba, kde si připomeneme bohatou varhanářskou a varhanickou tradici Kutné Hory. Unikátní barokní varhany nám přestaví vynikající kutnohorský varhaník, pan Michal Hanuš. Na závěr si poslechneme několik barokních melodií v podání Učitelského smíšeného pěveckého sboru Tyl pod taktovkou Zdeňka Licka.

Program se prozáhne do noci
Tím ovšem Probouzení neskončí, rámec programu nestihne obsáhnout bohatou hudební historii a současnost města. Proto se večer od 19.00 hod uskuteční dva koncerty současných kutnohorských interpretů, kteří reprezentují různé hudební žánry. V tradiční staročeské restauraci Dačický zahraje bluegrassová kapela Brzdaři a v refektáři kláštera řádu sv. Voršily si můžete poslechnout jazz v podání skupiny Bon Swing Bohumila Dvořáka.

(red)

 

:

Zavřít menu