Rada Města Kutná Hora odsouhlasila na zasedání 18. prosince návrh ceny tepla na příští rok. Pro odběratele znamená opět dvouprocentní úsporu. Cena tepelné energie od společnosti KH TEBIS s.r.o. pro rok 2014 činí 509,55 Kč bez DPH (585,98 Kč včetně 15% DPH). Uvedená cena znamená meziroční snížení o 12 Kč/GJ, tj. o 2 %. ……………………………………….

S potěšením mohu oznámit, že předběžná cena tepelné energie od společnosti KH TEBIS s.r.o. pro rok 2014 je 509,55 Kč bez DPH (585,98 Kč včetně 15% DPH). Uvedená cena znamená meziroční snížení o 12 Kč/GJ, tj. o 2 %. Pokud byste si chtěli cenu za vytápění jednoduše porovnat, uvádíme vyjádření kalkulované ceny v kilowatthodinách, cena za 1kWh by v takovém případě byla 2,11 Kč včetně 15% DPH. Energetický regulační úřad pravděpodobně sníží na příští rok o několik procent regulovanou složku ceny, ta však tvoří přibližně jen 20% celkové ceny zemního plynu. 80% celkové ceny je cena komodity, která naopak dlouhodobě roste. Přesto se nám daří cenu tepelné energie snižovat.
Cena zemního plynu na komoditní burze v Lipsku (eex.com) má od začátku roku 2012 trvalý růstový trend. Oslabení české koruny k tomu přidalo další zdražení nákupu zemního plynu. Dá se proto očekávat naopak zdražování zemního plynu v ČR a to zřejmě již ve druhém čtvrtletí 2014. Vliv ceny paliva je zásadní složka ceny, vždyť tvoří více než polovinu všech nákladů. A to přestože vyrábíme tepelnou energii v kombinovaném cyklu s elektřinou (KVET) a cenu tepla dotujeme zisky z prodeje elektřiny. Cena zemního plynu zdražuje, výkupní cena elektřiny ve stejném období rychle klesá. To by znamenalo, že bychom se nevyhnuli zdražení ceny tepelné energie.
My ale máme již od května roku 2012 připravené jiné řešení této situace. Máme uzavřenou smlouvu o dodávce tepelné energie ze zdroje EC Kutná Hora v areálu ČKD. Změníme palivo, místo spalování zemního plynu přejdeme na dodávku tepelné energie z ekologického biomasového zdroje. Díky výhodné smlouvě se nemusíme v žádném případě obávat situace, že „dojde sláma“. Pokud by se stalo, že biomasový zdroj nebude dodávat tepelnou energii ve sjednaném množství, budeme vyrábět teplo v našich kotelnách ze zemního plynu a EC Kutná Hora zaplatí smluvní pokutu 5.175.000,- Kč (5tis. za 100GJ), plus uhradí škody převyšující výši této pokuty. Horkovodní přivaděč od biomasového zdroje již EC Kutná Hora staví, společnost KH TEBIS provede v únoru 2014 úpravy na sekundární části předávacího místa na kotelně Hlouška. Do června 2014 budou připraveny všechny stavební a technologické změny a na 1. 7. 2014 je naplánováno zahájení zkušebního provozu. Očekávám, že k 1. 11. 2014 bude zahájen plný provoz modernizované soustavy. Pokud se nezmění sazby DPH, sníží se cena tepla na rok 2015 minimálně o další 3%. Věřím, že přes nepříznivou situaci na trzích s komoditami bude cena tepelné energie v soustavě centrálního zásobování teplem v Kutné Hoře i nadále klesat.
Našim zákazníkům a také vlastníkům společnosti KH TEBIS s.r.o., tedy všem občanům Kutné Hory, přeji klidné prosincové dny a úspěšný příští rok 2014.

Karel Koubský, jednatel společnosti KH TEBIS s.r.o.

.

Tebis – cena tepla 2014

 

.

Zavřít menu