Měla by být snížena hranice trestní odpovědnosti na čtrnáct let? A měl by být obnoven trest smrti? To jsou dvě z vícera kontroverzních etických otázek, které si studenti českých škol kladou v rámci vzdělávacího projektu Meze svobody / Free2Choose Create. Videa se zmíněnými tématy zpracovali maturanti z kutnohorského Gymnázia Jiřího Ortena a v úterý 14. dubna je publiku představili v Městské knihovně.

Zajímavý moment provázel už začátek prezentace, kdy autoři klipů přiznali, že v průběhu práce na projektech sami změnili názory na zkoumaná témata a jejich původní souhlas se snížením hranice trestní odpovědnosti i s obnovením trestu smrti vystřídal odmítaný postoj. A to i přesto, že většina respondentů ve videoklipech vyslovila k otázkám kladný postoj. Studenty však dle vlastních slov více oslovily názory a postoje oslovených odborníků, ke kterým se pak přidali i hosté na úterní diskusi o klipech.
Speciální pedagožka Zdena Rytinová, která dříve osm let pracovala jako vychovatelka přímo v Dětském domově se školou, což je zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a preventivně výchovné péče, se vyjádřila o otázce snížení hranice trestní odpovědnosti. O tématu zavedení trestu smrti přišel diskutovat lektor mediální výchovy a prevence extrémismu Peter Gabaľ, vystudovaný právník a dříve dlouholetý novinář. Oběma odborníkům byly pak partnerkou v diskusi školní psycholožka Bohumila Jurková, která zase dříve léta pracovala jako kriminalistka a vězeňská psycholožka.
Publikum ocenilo spoustu pro něj nových postřehů a informací o celé škále souvisejících témat, týkajících se sociální péče a ochrany mládeže, fungování zařízení ústavní nebo ochranné výchovy, výkonu vězeňství, ale také případů selhání školy a zejména rodiny, ilustrovaných konkrétními zážitky hostů z jejich praxí.
Například u tématu snížení hranice trestní odpovědnosti se publikum mohlo seznámit se statistikou o dlouholetém poklesu trestní činnosti dětí a mladistvých, odporujícím dojmu z mediálně vděčných kauz, naznačujících údajný růst zločinnosti a brutality mládeže. Hodně se probírala otázka selhání rodiny, nebo dokonce zneužívání vlastních dětí k trestné činnosti, kde publikum v diskusi vesměs přijalo myšlenku, že místo snižování hranice trestní odpovědnosti dětí je namístě spíše více dbát na jejich ochranu před zanedbáváním nebo zneužíváním ze strany rodičů.
V rozporu s převažujícími názory společnosti se v kutnohorském publiku nenašel jediný zastánce trestu smrti, zejména jak z důvodů zásadně etických, tak kvůli riziku nenapravitelnosti případného justičního omylu. Nicméně zde rezonovala i myšlenka přísného doživotí pro sadistické pachatele brutálních útoků na děti.
Projekt Meze svobody / Free2Choose, jehož celosvětový koncept vznikl v amsterodamském Anne Frank House, realizuje v České republice spolek Asi-milovaní, a to i díky podpoře města Kutná Hora v roce 2014. Projekt dále podpořil grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů a MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2014.
Projekt Meze svobody si klade za cíl vést žáky k pochopení důležitosti dodržování lidských práv a předcházení projevů extremismu. Sleduje situace, kdy se některá ze základních lidských práv a svobod ocitají proti sobě a jeho cílem je vést žáky k pochopení konceptu demokracie a lidských práv a svobod a kritického myšlení.
Na samotném Gymnáziu Jiřího Ortena proběhl pololetní program v rámci politologických seminářů vedených Zdeňkem Maňákem a Vítem Rakušanem.
Další veřejná prezentace na téma znovuzavedení povinné vojenské služby pak proběhne ve středu 29. dubna 2015 v 18 hodin ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické. Účast přislíbil pedagog a bývalý profesionální voják Zdeněk Maňák a veterán afgánského konfliktu Miroslav Lidinský.

Dana Gabaľová

.

 

.

Zavřít menu