Mobilní rozhlas bude v plném využití od 1. listopadu

Systému mobilního rozhlasu město využívá nejen pro krizová hlášení a k rozesílání aktuálních informací občanům v době koronakrize, ve které se již osvědčil. Slouží také k oboustranné komunikaci mezi radnicí a občany. Jeho prostřednictvím lze hlásit závady, nepořádek, černé skládky, ztráty i nálezy. Další funkcí jsou minireferenda, ankety atd. „V současné době město žádnou podobnou aplikací nedisponuje, věříme, že dojde k posílení a zefektivnění komunikace mezi občany a úřadem,“ konstatoval místostarosta Vít Šnajdr (Piráti). 

Registrace je možná prostřednictvím webových stránek města Kutné Hory kutnahora.mobilnirozhlas.cz a je zdarma.

Je potřeba uvést e-mail nebo telefonní číslo. Další údaje jsou nepovinné.

Kdykoli je možné se odhlásit.   

Rada města 23. září schválila objednávku o poskytování služeb mobilního rozhlasu od brněnské společnosti Neogenia i přes výhrady své komise pro informační technologie. „V rámci krizového řízení jsme tento systém již využívali a velmi se nám osvědčil. Funguje k oboustranné komunikaci, občané mohou jeho prostřednictvím vznášet dotazy,“ uvedl starosta města Josef Viktora (ANO) s tím, že společnost nabídla městu slevu, a to třicet procent ceny po dobu jednoho roku. Za využívání tohoto komunikačního systému tak město po dobu jednoho roku bude platit 1990 korun bez DPH měsíčně. Součástí nabídky jsou i osobní školení a profesionální propagační kampaň.

„Komise pro informační technologie se jednomyslně shodla na tom, že by mobilní rozhlas měl být používán až poté, co se vyřeší výhrady, které jsme k systému měli. V první řadě to byla oblast zpracování osobních údajů (nekompatibilita s GDPR), dále pak problémy technického charakteru a vysoká cena SMS. U technických záležitostí jsme konstatovali chybějící možnost přístupu k datům přes aplikační rozhraní (pro napojení dalších městských systémů) a absenci exportu dat ve strojově čitelném formátu (je velmi žádoucí mít možnost změnit dodavatele a přenést si dosavadní data),“ konstatoval 7. října Lukáš Jelínek.

Podle vyjádření místostarosty Víta Šnajdra (Piráti) byly připomínky komise týkající se kompatibility s normou GDPR vyřešeny. Přístup k datům a jejich exportu je v řešení. V plném využití bude mobilní rozhlas od 1. listopadu.

Během první vlny krizové situace využívalo systému okolo 1700 uživatelů prostřednictvím aplikace nebo e-mailu. Výjimečně byla použita i možnost rozeslání zpráv SMS. „Systém sloužil pro předávání informací občanům, v menší míře i pro dotazy občanů. Ostatní funkce nebyly využívány,“ konstatoval místostarosta Vít Šnajdr (Piráti). Mobilní rozhlas může být využit zejména pro hlášení závad, nepořádku, černých skládek, zatoulaných zvířat, ztrát a nálezů atd. Zároveň oznamovatel uvidí, v jakém stavu jeho hlášení je. „Další funkce jsou minireferenda, ankety a participace, které úřad plánuje aktivně využít,“ řekl místostarosta. Velkou výhodou je podle jeho slov značné rozšíření a jednoduché ovládání.

pra

Zavřít menu