Navzdory úmorným vedrům pokračovala rekonstrukce Dačického domu i během letních prázdnin. V současnosti největší investiční akce Města by měla být dokončena před závěrem letošního roku, kdy bude mít veřejnost poprvé možnost spatřit výsledek dvanácti měsíců intenzivní práce.

.
Ani letošní extrémně žhavé léto nepřerušilo práce na největší současné investiční akci města Kutná Hora, Dačického domě. V současné době jsou již osazena okna v prvním patře budovy, je hotovo zhruba padesát procent omítek, rozvody a kanalizace. Pokračují práce v atriu, je hotova ocelová konstrukce a začne se zasklívat. V podkroví domu a v prvním patře probíhají naplno izolační a sádrokartonářské práce.
Bohužel, mimo plán došlo k objevení dalších statických poruch, tentokrát na rohovém pilíři v přízemí budovy směrem do náměstí. Pilíř tak bude potřeba zpevnit ocelovou konstrukcí, kterou před zraky návštěvníků zakryje zdivo. Intenzivně pokračují také restaurátorské práce, je hotova tzv. kaple, v restaurátorských dílnách se vyrábějí či restaurují okna a dveře. Dokončuje se také výroba replik unikátní gotické šestiboké dlaždice, objevené památkáři letos na jaře po odstranění dřevěné podlahy a zásypu. Dlaždice budou položeny v prostoru, kterému památkáři říkají pracovně kaple. Místnost s gotickou žebrovou klenbou totiž zřejmě využíval jako soukromou kapli sidonský biskup Filip de Villanuova při svém pobytu v Kutné Hoře mezi roky 1506 až 1507.
Co bude následovat? Samozřejmě zbývající část omítek, betonáž podlah a pokládka podlahového topení. Dojde také na obnovu schodů do sklepa a začátkem září by měla začít instalace výtahu. Současně samozřejmě probíhají nebo již proběhla výběrová řízení na vnitřní mobiliář, informační technologie a environmentální výukové programy. Rozhoduje se také o dodávkách modelů, faksimile a rozměrné veduty Kutné Hory. Veškeré práce a dovybavení objektu technikou a mobiliářem by mělo být hotovo koncem letošního roku tak, aby se otevření Dačického domu veřejnosti mohlo stát důstojným vyvrcholením oslav dvacátého výročí zápisu Kutné Hory na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

(jok)

.

Zavřít menu