Na nejvyšší dominantu našeho města, kostel sv. Jakuba, se v úterý znovu vrátí ciferníky. Instalace se uskuteční v úterý 3. května dopoledne a samotné uvedení hodin do provozu dojde během několika následujících dnů. 

V tuto chvíli je dokončeno zhruba 90 % práce, která byla pro aktuální etapu opravy kostela naplánována: obnova kamenného zdiva obou věží a západního průčelí, obnova truhlářských prvků (oken, žaluzií, bednění, vstupních dveří), obnova věžních hodin a jejich ciferníků a restaurování vitráží. Rovněž jsme se věnovali obnově střechy, krovů a tesařských prvků severní věže. Na vrchol věže jsme instalovali nový kříž, vrátili nově pozlacenou makovici, do níž jsme vložili dokumenty, které mají přinést budoucím generacím svědectví o naší současnosti.

„Momentálně probíhá demontáž horních pater lešení, aby se mohlo přikročit k instalaci zrestaurovaných ciferníků věžních hodin. Srdečně Vás zveme v úterý 3. května k pozorování této ojedinělé akce. V 10 hodin dojde před arciděkanstvím k předání hotových ciferníků, následně budou postupně vyzdvihovány na věž. V průběhu dalších dní pak dojde k napojení na hodinový stroj, který je již opraven, a konečně i ke spuštění celého mechanismu. Kutnohořané se tedy mohou těšit na to, že svatojakubská věž bude již brzy znovu ukazovat plynutí času v našem městě,” přibližovala aktuální proces Kateřina Grenarová, vedoucí informačních služeb.

Aktuální etapa oprav kostela bude slavnostně ukončena na svátek patrona sv. Jakuba, v neděli 24. července letošního roku, za účasti královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála. O podrobnostech této slavnosti Vás budeme rovněž včas informovat.

Věž kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře sloužila od svého vzniku až do poloviny 20. století mimo jiné jako zvonice. Nejslavnější jakubský zvon, Vorel, později Vavřinec, byl odlit v roce 1478 Ondřejem Ptáčke a jeho hlas zněl po širém okolí téměř nepřetržitě až do roku 1942, kdy byl zrekvírován pro válečné účely. Od té doby je svatojakubská zvonice prázdná. Tradice zvonění na kostelní zvony se však v Kutné Hoře udržela dodnes, a to díky existenci zvonů chrámu sv. Barbory, které můžeme při různých příležitostech slyšet z věže Jezuitské koleje (ovládají se ručně, při zvonění se střídá několik dobrovolníků).

(redakce)

Zavřít menu