Slavnostně uvedeny do provozu byly ve středu 26. listopadu čtyři nové učebny na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti řemesel v Kutné Hoře. Šlo o zahájení čistě symbolické, nové učebny jsou již běžně využívány ke spokojenosti studentů i pedagogů.

.
Slavnostního aktu se zúčastnili vzácní hosté v čele s ministrem školství Marcelem Chládkem. Kutnou Horu zastupovala místostarostka Zuzana Moravčíková.
„Souhlasím s podporou odborného školství. Chceme především to, aby absolventi škol našli uplatnění v praxi. Poptávka po dobrých řemeslnících je vysoká a já věřím, že Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Kutné Hoře má studentům co nabídnout.  Modernizací vybavení školy se zkvalitňuje i zatraktivňuje výuka. Je ovšem potřeba přesvědčit i rodiče žáků základních škol, aby mysleli na budoucnost svých dětí a směřovali je ke studiu na odborné škole.“ uvedla místostarostka.
Učiliště nutně potřebovalo modernizovat a inovovat vybavení svých elektrotechnických laboratoří, proto se zapojilo do projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem“ (reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0011) jehož realizaci zahájil Středočeský kraj v září loňského roku. V rámci projektu bude spolupracovat se ZŠ Kutná Hora Žižkov, ZŠ Kutná Hora Kamenná Stezka, ZŠ Nové Dvory a Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín. Cílem projektu je zlepšit ateriální a organizační podmínky pro výuku technických a přírodovědných oborů středních škol a jejich dlouhodobé využití jak pro žáky školy, tak pro žáky spolupracujících základních škol a tím zvýšit zájem o technické a přírodovědné vzdělávání školní mládeže. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání patří k prioritám zahrnutým v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji. Přírodovědné a technické obory jsou dnes velmi potřebné a žáci a studenti s nimi budou mít dobré uplatnění na trhu práce. Realizací projektu nedojde pouze k vybavení škol moderními zařízeními pro výuku předmětů zaměřených na techniku a přírodní vědy, ale zároveň by se mělo vzdělávání v těchto oborech propojit mezi středními a základními školami. Navíc projekt podporuje i tzv. mimoškolní volnočasové aktivity, zaměřené na podporované odborné oblasti.

(tz)

 

Loga Teplotechna 2014

 

.

Zavřít menu