Dopravce provozující autobusové linky také na Kutnohorsku, společnost Veolia Transport Východní Čechy, realizuje projekt modernizace vozového parku. Na nové, ekologické, bezbariérové a nízkopodlažní autobusy se mohou těšit take cestující na Kutnohorsku. …………………………………………………………………………………………………

Nově pořízené autobusy budou nasazeny na linky VT VČ na Kutnohorsku například na linky 240011 Uhlířské Janovice-Petrovice II, Losiny nebo 240015 Kutná Hora-Zbraslavice či 240021 Kutná Hora-Uhlířské Janovice-Sázava, na Čáslavsku na linky 240043 Čáslav-Žleby nebo 240051 Čáslav-Zbýšov, Chlum ale take na Kolínsku, například na linky 240016 Kutná Hora-Kolín nebo 240056 Čáslav-Kutná Hora-Kolín.

Sedm nových autobusů pro Střední Čechy
Společnost Veolia Transport Východní Čechy a.s. zahájila projekt modernizace vozového parku „Nákup ekologických, bezbariérových, nízkopodlažních autobusů pro Středočeský kraj“ s využitím finančních prostředků poskytnutých z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP SČ). Výše poskytnuté dotace činí 9 969 000 korun.
„Cílem tohoto projektu je v rámci obnovy vozového parku zkvalitnění úrovně veřejné autobusové dopravy a podpora udržitelného rozvoje ve Středočeském kraji. Linky, na kterých budou nově pořízené autobusy nasazeny, zajišťují zejména odvoz žáků a studentů do škol, občanů do práce, seniorů za lékaři a za nákupy,“ uvedl Jindřich Poláček, generální ředitel Veolia Transport Východní Čechy „Předpokládaný průměrný roční proběh jednoho autobusu bude podle aktuálních jízdních řádů 43 955 kilometrů,“ dodal Poláček.

Prostřednictvím projektu společnost VT VČ plánuje nákup sedmi moderních částečně nízkopodlažních autobusů splňujících emisní normu EURO 5 EEV, které budou vybaveny výklopnou mechanickou plošinou umožňující snadný nástup cestujícím na invalidním vozíku nebo rodičům s kočárky, informačními tably spolu s informačním systémem pro zrakově postižené občany. Autobusy, které budou pořízeny na základě výběrového řízení, budou provozovány na linkách ve Středočeském kraji, které spojují okresní města Kolín, Kutná Hora
a Čáslav s okolními městy a vesnicemi v rámci tohoto kraje a zvýší kvalitu přepravy například do senior center a zdravotnických zařízeních.

Dopravce v současné době disponuje pouze malým podílem nízkopodlažních, bezbariérových autobusů, kterými by mohla být zajišťována doprava na méně frekventovaných trasách pro zajištění dopravní obslužnosti menších a odlehlejších obcí ve Středočeském kraji. V současné době je doprava na těchto linkách zajišťována standardními autobusy (kapacita 43 a více sedících osob), případně středně kapacitními autobusy s kapacitou větší než 25 sedících osob. Provozování dopravy na těchto linkách stávajícími autobusy je ekonomicky nevýhodné. VT VČ se spolu s objednatelem dopravy snaží prostřednictvím tohoto projektu zlepšovat své služby pro cestující včetně zvyšování dostupnosti veřejné dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu či orientace. Zároveň usiluje o zvýšení ekonomické efektivnosti zajišťování veřejné dopravy, která je spolufinancována finančními prostředky kraje včetně její ekologizace.

„Naším záměrem je na méně vytížené linky zařadit více nízkokapacitních a provozně levnějších vozidel, a to i do meziměstské dopravy. Chceme pokračovat v modernizaci vozového parku a zvyšování ekologičnosti dopravy,“ doplnil Poláček.

(tz)

Veolia

 

.

Zavřít menu