Na Rovinách v rámci projektu opraví cesty, vznikne i posezení s vyhlídkou. Proměna Královské procházky vyvolává rozdílné reakce občanů

Vykácení části lesa a výstavba teras nad Královskou procházkou vyvolaly rozdílné reakce občanů. „Akce je součástí projektu obnovy lesoparku Rovina, jehož cílem je posílit rekreační funkci lesa, zatraktivnit lesopark pro občany, návštěvníky města a zajistit jejich bezpečnost,“ uvedl Stanislav Peroutka, jednatel společnosti Městské lesy a rybníky a dodal, že projekt vznikl za minulého vedení města a navazuje na již dokončenou obnovu lesoparku na Kaňku. Termín dokončení prací, kterými byla pověřena společnost Městské lesy a rybníky, je říjen letošního roku.

Projekt řeší údržbu stávajících lesních stezek o celkové délce kolem jednoho kilometru, instalaci laviček, košů, herního prvku pro děti a naučných tabulí. Návštěvníky budou seznamovat s živočišnými druhy, které se v této lokalitě vyskytují. Nově budované terasy nad Královskou procházkou mají nabídnout prostor k posezení a výhledu na chrám sv. Barbory. Podle slov Stanislava Peroutky slouží i ke zpevnění svahu. Právě terasy se však staly terčem reakcí nejen na sociálních sítích. Jedním z kritiků nově budovaných teras místo zalesněného území je i Pavel Moc, který bydlí přes údolí naproti. „Obnova lesních cest je fajn. Mám obavy, že na terasách vznikne opilecká aréna,“ řekl Pavel  Moc, který bydlí v domku přes údolí a má špatné zkušenosti s tím, že se v této části scházejí opilci a halekají dlouho do noci, nechávají po sobě nepořádek. „Jsem zvědavý, zda ti, kteří si to vymysleli, budou ten nepořádek uklízet,“ podotkl Pavel  Moc a požadoval, aby terasy byly znovu osázeny, nebyly vidět a aby z nich nebylo vidět. „Jsme tady už jako hadi v téráriu. Když jsme dům kupovali, uvědomovali jsme si, že to je turisticky velice exponovaná lokalita, ale všechno má své meze,“ dodal.  Podle slov Stanislava Peroutky musí být určitý průhled na chrám sv. Barbory a Jezuitskou kolej zachován. „Teď je to staveniště, za rok to tu bude vypadat jinak. V místě s lavičkou bude zatravněná plocha, vše ostatní bude znovu osázené. Počítá se s výsadbou dřevin a keřů,“ dodal Stanislav Peroutka a přislíbil, že projedná možnost výsadby i větších stromů.

„Já se k této „poděděné“ akci bývalého starosty stavím celkem nedůvěřivě, přestože se jedná o 100% dotaci. Finanční příspěvek nám totiž má být vyplacen až po jejím dokončení a po kontrole ze strany poskytovatele dotace, takže jistotu, že dostaneme dotaci v plné výši, úplně tak nemáme,“ uvedla místostarostka Silvia Doušová (STAN a Šance KH). „Navíc se domnívám, že mělo být v minulých letech vynakládáno úsilí úplně do něčeho jiného, než zase do naučných stezek, např. do oprav bytů a chodníků. Tady zůstává vůči občanům Kutné Hory obrovský dluh.“

Podobné rozporuplné reakce vyvolaly v minulosti i úpravy lesních cest na Kaňku, po dokončení se však setkala s pozitivními ohlasy. Součástí projektu byla i instalace laviček, odpadkových košů, interaktivních tabulí a dětského herního prvku.

Předpokládané náklady na realizaci projektu na Rovinách jsou necelé dva miliony korun a budou hrazeny z dotace Státního zemědělského a intervenčního fondu. Jednatel společnosti Městské lesy a rybníky Kutná Hora dále upozornil na nutnost kácení suchých stromů v lesích kolem Kutné Hory a žádá návštěvníky lesa o dodržování bezpečnostních zásad při těžbě a přibližování dřeva. To znamená nevstupovat do bezpečnostního prostoru při kácení, lezení na skládky dřeva atd.

Ve fotogalerii jsou tři snímky z výstavby teras z 1. července 2019, ostatní fotografie byly pořízeny 12. 8. 2019.

pra

Zavřít menu