Město se stalo vlastníkem areálu lehkoatletického stadiónu Olympie, někdy také nazývaného „Rudá hvězda“. Celý areál, který zahrnuje území velké přibližně šest hektarů, byl městu darován Policií ČR bezúplatně, avšak s podmínkou, že dvacet let nebude sloužit komerčním účelům, respektive, že případný zisk bude náležet státu. ……………………………………………………….

Součástí areálu jsou i budovy sloužící jako zázemí pro stadión a sportovce. V loňském roce se podařilo získat dotaci na obnovu lehkoatletické dráhy a sektorů. Stadión byl pronajat Sportovnímu klubu policie Olympie Kutná Hora. Takový je oficiální název klubu, v jehož čele stojí Mgr. Karel Ptáček. Tato forma pronájmu je z pohledu dotačních podmínek výhodnější, než kdyby bylo příjemcem dotace město.
V současné době probíhají na stadiónu intenzívní práce, tak aby v květnu byla sportoviště hotová. Kutná Hora tak získá lehkoatletický stadión využívající nejmodernější materiály a splňující náročné podmínky. Následně bude třeba obnovit trávník, tak aby stadión mohli využívat i fotbalisté a bude třeba zrekonstruovat šatny, sociální zařízení a další prostory sloužící sportovcům. Tyto prostory nejsou v příliš dobrém stavu, takže to samozřejmě bude poměrně drahá záležitost. Město se však zavázalo využívat příjmy z poplatků za výherní hrací automaty na podporu sportu a tak díky tomu by měly být v nejbližších letech k dispozici finanční zdroje na obnovu zázemí stadiónu. V budovách přiléhajících k tribuně a stadiónu je kromě tělocvičny, sálu pro stolní tenis, posilovny, sauny a šatny také byt pro správce. Pozici správce musí město urychleně obsadit, aby byl zajištěn hladký provoz a nedocházelo k další devastaci areálu.
Obnovou stadiónu však nic nekončí. Naopak, měl by to být začátek něčeho nového. Obnovený stadión by měl být impulsem k rozvoji sportu, zejména sportu pro děti a mládež. Zásadní bude, jak se podaří mobilizovat a motivovat nové trenéry, ředitele a učitele ve školách a rodiče dětí. Kvalitní a dostupná sportoviště jsou základním předpokladem pro rozvoj sportu a zdravého životního stylu. V Kutné Hoře i v Praze žije a působí řada osobností spojených s kutnohorskou lehkou atletikou. Jejich zájem a podpora by měly napomoci k tomu, aby stadión ožil nejenom místními mladými sportovci, ale i většími akcemi celostátního nebo i mezinárodního významu.

Ivo Šanc

.

Zavřít menu