V prostorách Základní školy Žižkov za podpory města Kutné Hory proběhne kurz

POČÍTAČ A INTERNET PRO SENIORY

zahájení 15. září 2016 v 15.30 hodin v budově Základní školy Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, v počítačové učebně v 1.patře. Rozsah kurzu bude 8 dvouhodinových lekcí. Díky grantu města Kutné Hory je cena celého kurzu jen 150,- Kč na osobu .

Informace a přihlášky v kanceláři školy, emailem kotrbova@zszizkov.cz, případně telefonicky 327 512 175 nebo 733 763 347.

tz

 

Zavřít menu