Po domluvě s paní, které se přihodil následující příběh, píši tento článek. Ne proto, abychom si stěžovali, ale proto, abychom upozornili na skutečnost, že i slušný člověk zcela nevědomky dostane do potíží nejen se zákonem, ale i s vlastní existencí. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hlavním tématem příběhu je občanský průkaz, okradená stařenka, která se dopustila přestupku a kapesní zloděj, který dodnes běhá na svobodě. Paní H. byl průkaz odcizen na Zelený čtvrtek roku 2006 v nákupním centru. S peněženkou a hotovostí. Více než 70 letá paní se vydala na policii, kde událost ohlásila. Žádný doklad o odcizení občanského průkazu nedostala. Velikonoční svátky prožila s přídechem nejistoty. Tu rozptýlili lidé, kteří na Velikonoční pondělí zazvonili u dveří a odevzdali jí občanský průkaz. V úterý se tedy paní vydala na policii a jeho vrácení oznámila. Po krátké době obdržela dokument, v němž byla příhoda popsána. Bylo sděleno, že pro nedostatek důkazů se pátrání po odcizených věcech zastavuje. Více informací nedostala.

Situace se komplikuje
V únoru 2013 se paní H. vydala požádat o nový průkaz. Platnost starého končila v březnu. Při podání žádosti se dozvěděla, že porušila zákon o občanských průkazech. Netušila, že podle zákona se dopustí přestupku ten, kdo se prokazuje průkazem, jehož odcizení ohlásil. Sama litera zákona chrání před různými podvody a podvůdky, ale hrdinka příběhu ohlásila i vrácení zcizeného dokladu a žila v dobré víře, že je vše v pořádku. Dostala však informaci, že jí může být uložena pokuta až 15 000 Kč za přestupek, jehož se dopustila. Toto sdělení jí vyhnalo k nám do poradny. Pocit křivdy nebyla schopna sama unést. A tak jsme společně hledaly, co dál. Dopisem jsme se pokusily správnímu odboru vysvětlit nedorozumění a žádaly o přihlédnutí k celému kontextu události a věku klientky. Při podání žádosti o nový průkaz zmizel ten původní v rukou úřednice a paní H. zůstalo téměř bezcenné potvrzení. Doručovatelka sdělila, že na základě potvrzení nemůže vydat starobní důchod. „Náhradní občanku“ lze totiž vydat jen v případě ztráty, odcizení a poškození. A to už situace paní H. nebyla, žádala přece o průkaz nový. Doma se jí hromadily složenky za nájem, inkaso, odpad… no, však to znáte. Čas plynul. Nakonec paní H. pokutu neplatila, protože se prostě nedala. Občanský průkaz získala. Období, kdy zůstala bez důchodu, překonala za pomoci dobrých lidí.  Všichni, s nimiž se ve svém případu setkala, neporušili žádný zákon. Městský úřad má dobře zpracované informace týkající se občanských průkazů na svých internetových stránkách.

Co nám tedy vadí?
Asi poněkud nepřehledný systém zákonů, v němž občan nemá šanci se orientovat. Asi nedostatek empatie či člověčiny, která by vedla osobu za přepážkou k tomu, aby povinnosti dané zákonem poctivému člověku připomněla. Byla to chyba paní se sedmi křížky na krku, že po odcizení dokladu nešla surfovat na internet? Co měl příběh vlastně sdělit? Opatrujte si „občanku“! Její ztrátou, odcizením či poškozením se můžete ocitnout na šikmé ploše, která může končit i nezaplaceným nájmem či inkasem. A nebudete-li tak zdatní, jako moje klientka, můžete se vydat i na cestu k bezdomovectví.

Marie Macková, Oblastní charita Kutná Hora

.

Zavřít menu