Nové semafory ve Vítězné ulici zvýší bezpečnost dopravního provozu při výjezdu hasičské techniky k mimořádným událostem

Dne 5. 10. 2018 byly v ulici Vítězná v Kutné Hoře – Sedlec nahrazeny stávající světelné panely, které upozorňovaly na výjezd hasičských vozidel, novými světelnými semafory. Jedná se o napojení ulice U Zastávky na ulici Vítěznou (křižovatka u restaurace U Zlatého Lva a u katedrály Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele). Došlo tedy k zásadní změně v regulaci dopravního provozu v tomto místě, protože zatímco původní světelné panely měly pouze informativní charakter, v rámci nové úpravy vzniká řidičům povinnost zastavit vozidlo před tímto světelným signalizačním zařízením.

Instalací výjezdových semaforů do ulice Vítězná se zvýší bezpečnost dopravního provozu při výjezdu hasičské techniky k mimořádným událostem. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora děkuje vedení města Kutné Hory za vstřícný přístup při realizaci tohoto přínosného projektu.

Autor článku: plk. Ing. Jiří Pokorný – ředitel územního odboru Kutná Hora

Autor fotek: por. Martin Fín, DiS. – specialista IZS a řízení JPO