V polovině května uspořádalo Národní zemědělské muzeum Kačina ve spolupráci s destinačním managementem Průvodcovské služby Kutná Hora s. r. o. celodenní exkurzi pro zástupce tisku a touroperátory. Cílem byl zámek Kačina, vzdálený 6 km od Kutné Hory, patrně nejvýznamnější česká empírová stavba.

.
Účastníky přivítala ředitelka NZM Kačina, paní Alena Štecherová. Po krátkém občerstvení se skupina s paní ředitelkou vydala do levého křídla zámku, kde se nachází unikátní zámecká knihovna. Působivá kruhová stavba ukrývá dle odhadu na 40 000 svazků, včetně prvotisků. Účastníci měli možnost prohlédnout si běžně nepřístupný horní ochoz knihovny, paní ředitelka jim ukázala i jeden z pokladů knihovny, prvotisk Napoleonské encyklopedie Egypta.
Poté se skupina vydala do centrální části zámku, kde je přivítal „Hrabě Chotek osobně“. S kostýmovaným průvodcem účastníci navštívili nejen reprezentační pokoje zámku, ale nahlédli i do jedinečné haptické expozice o historii zámku a životě šlechty v 19. století. Program pokračoval komentovanou prohlídkou muzea „Babiččiny kočárky“, které se rozkládá v prvním patře zámku. Unikátní expozice představuje kolekci dětských kočárků, dobového prádla i hraček od 19. do konce 20. století. Po obědě v nedalekém nově zrekonstruovaném hostinci Na Huse se účastníci s paní ředitelkou vydali do provozního zázemí zámku. Suterén Kačiny překvapí intaktností a velikostí prostoru. Jedinečně zachovalé „podzámčí“ nabízí jedinečný pohled na zákulisí pompézního života šlechty v 19. století. Účastníci měli dokonce možnost vyzkoušet některé historické „domácí spotřebiče“. Doslova ze sklepa se skupina vydala do podkroví zámku, kde se nachází depozitáře. Pracovníci muzea jim vysvětlili, jak vlastně s exponáty pracují. Během exkurze mohli návštěvníci zavítat i do částí zámku, které procházejí rekonstrukcí.
Z depozitářů je program zavedl do jedinečného zámeckého divadla, které pojme až 300 diváků. Unikem jsou dochované originální kulisy. V nedokončené zámecké kapli, která není běžně přístupná veřejnosti, na účastníky čekalo překvapení ve formě degustace kutnohorských vín, kterou připravila společnost Vinné sklepy Kutná Hora s. r. o. Závěr celodenního programu patřil procházce revitalizovaným zámeckým parkem.

Kačina se svými pěti prohlídkovými okruhy představuje ideální tip na výlet do okolí stříbrného města prakticky kdykoliv během hlavní turistické sezóny. Objekt je částečně bezbariérový.

Hanka Musílková, destinační manažer

.

Zavřít menu