Novinkou na ZŠ Kamenná stezka bude otevření alternativní třídy, o prázdninách řeší úpravy venkovního hřiště

Školní hřiště v areálu Základní školy Kamenná stezka v Kutné Hoře, jehož výstavbu podpořila před dvěma lety firma Philip Morris, se letos v srpnu dočká dalšího vylepšení. Druhá etapa prací zahrnuje terénní úpravy kolem hrací plochy, oplocení a výstavbu opěrných zdí.

Přípravy na zahájení školního roku pokračovaly o prázdninách i v interiéru školy. „Dokončili jsme rekonstrukci dvou tříd pro prvňáčky a několik dalších úprav chodeb a schodišť,“ řekl ředitel školy Mgr. Vít Šnajdr s tím, že práce jsou hrazeny z rozpočtu města a z fondu oprav školy.

V letošním školním roce ZŠ Kamenná stezka přivítá dvě třídy prvňáčků. „Novinkou letošního roku je zavedení alternativního programu „Začít spolu“, který je v České republice již osvědčený, v Kutné Hoře je ale novinkou. Jedna první třída bude na žádost rodičů alternativní. Specializovat se bude na nový způsob výuky, který přenáší zodpovědnost za vzdělávání na samotné žáky a více dbá na spolupráci učitel – rodič – žák. Děti se budou učit více samostatnosti ke spolupráci,“ dodal ředitel školy. –pra-