Kutnohorská charita se za roky své činnosti stala největší neziskovou organizací v regionu středních Čech, provozuje dnes patnáct různých sociálních služeb a další tři služby pro rodiny, dále dobrovolnické centrum, charitní sklady ošacení a nábytku, to vše v osmi střediscích v Kutné Hoře a Čáslavi.

.
Kulaté výročí si spolu kutnohorskou Oblastní charitou můžete připomenout i vy, v prostorách Spolkového domu připravili zaměstnanci a klienti výstavu mapující dvacet let činnosti. Čekají na vás fotografie, výrobky klientů, informace o činnosti jednotlivých středisek či třeba Almanach k dvacátému výročí. Výstava je otevřena denně od 10. do 17. hodin až do 28. srpna, vstupné dobrovolné. V rámci doprovodného programu se ve středu 10. září uskuteční divadelní představení pro děti. Pohádku Bajaja zahraje od 14. hodin na zahradě Církevního gymnázia Kutná Hora Divadlo Víti Marčíka.

Oblastní charita dnes
Oblastní charita pomáhá lidem, kteří jsou v nouzi, ale také se snaží těmto stavům předcházet. Poskytuje lidem nejen hmotnou pomoc, ale stará se i o duševní život klientů. A jaké služby jsou nabízeny a provozovány v našem městě? Komu jsou určeny? Středisko DUHOVÉ ATRIUM, které funguje už od roku 1994 poskytuje služby hlavně seniorům, dále osobám bez domova a v krizi. Určitě nejvyužívanější je Pečovatelská služba, která nabízí pomoc klientům při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, donášku obědů, úklid domácnosti, nákupy, praní a žehlení prádla. Dále zajišťuje i doprovod k lékaři a kontakt s úřady. Toto centrum provozuje i sociálně aktivizační služby, v rámci kterých je umožněno seniorům a lidem se zdravotním handicapem udržovat a rozvíjet soběstačnost. To se děje pomocí přednášek, kurzů trénování paměti, pořádány jsou výlety a kulturní akce. Dále zajišťuje ATRIUM i nízkoprahové denní centrum, jehož činnost souvisí i s terénními programy, kde jde především o navázání kontaktu s klientem. Další aktivitou tohoto centra je provoz noclehárny pro muže, jejíž kapacita je deset lůžek. Klienti pro to, aby dostali lůžko, musí dodržet přísná pravidla, jedním z nich je i nulová hladina alkoholu v krvi. Patří sem ještě i provoz charitního šatníku. STŘEDISKO RANÉ PÉČE, poskytuje služby od roku 2004 rodinám dětí se specifickými potřebami. Cílem je provázet rodinu s dítětem např. předčasně narozeným, s nerovnoměrným nebo opožděným vývojem a mentálním či pohybovým handicapem od narození až do sedmi let věku dítěte. Služby jsou poskytovány na území celého Středočeského kraje bezplatně, formou konzultací v domácím prostředí. Mezi doplňkové aktivity střediska patří hipoterapie, canisterapie a další aktivity, které jsou poskytovány s finanční spoluúčastí. CENTRUM MAJÁK funguje již od roku 1998, v roce 2006 byl otevřen Klub KOTVA pro mládež ve věku od 15 do 26 let. MAJÁK je zaměřen na výchovu a vzdělávání dětí formou her a zábavy, Kotva pak na prevenci sociálně patologických jevů a na pozitivní trávení volného času. V rámci tohoto střediska funguje předškolní klub a klubová dílna, která je určena pro osoby od 16 let s přiznanou invaliditou 1. 2. a nebo3. stupně. Středisko RACEK začalo poskytovat služby v roce 2009, kdy to bylo převážně odborné sociální poradenství, na podzim 2013 byly přidány sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Klientům je nabízena pomoc při orientaci v sociálním systému, jehož cílem je zlepšení sociálních vazeb a životních podmínek. Mezi další aktivity všech středisek kutnohorské Charity patří organizace Tříkrálové sbírky a nebo zapojení do projektu  DODO – dobrovolníci doučují. Celkem odučilo osm dobrovolníků 112 hodin a doučováno bylo v průběhu minulého roku 33 dětí. A právě dobrovolníci jsou součástí dobře fungující charity, právě oni se podíleli na volnočasových aktivitách pro děti, třídili věci v šatníku, pracovali jako společníci v nemocnicích nebo se účastnili benefiční akce Umění spojení. Kutnohorská Charita zajištuje služby, jejichž výsledkem je snaha zachovat  u části obyvatel našeho města lidskou důstojnost.

Dana Vepřková
.

Prohlédněte si fotografie ze slavnostního zahájení výstavy k 20. narozeninám kutnohorské Oblastní charity

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu