Ve čtvrtek 18. září se během pouti na zahradě MŠ Pohádka uskutečnila malá slavnost, které se zúčastnilo vedení mateřinky se zaměstnanci, žáky a jejich rodiči, ale také zástupci města, investora, ROP a další. Všichni přišli, aby si prohlédli nové prostory, které malí žáčci využívají už od začátku měsíce. 

.
Třída Broučků vznikla v bývalém půdním prostoru školy. Je zde herna, sociální zázemí a nezbytná kuchyňka, která slouží jako zázemí pro přípravu svačin. Zřizovatel školky, tedy Město, tak zareagoval na zvýšenou poptávku ze strany rodičů na umístění dětí do předškolního zařízení. Využit byl starší projekt, který se již možností přestavby půdních prostor zabýval,  ten byl  přepracován a aktualizován tak, aby bylo možno zažádat o dotaci z programu ROP. Vše se uskutečnilo v rekordně krátké době, žádost byla schválena, dotace přijata a stavět se začalo v červnu. Všechny práce proběhly během letních prázdnin. Celkové náklady se vyšplhaly na 4 miliony korun, z toho 3 miliony byly poskytnuty z dotace. Děti mají díky projektu  k dispozici nejen nové prostory, ale také nové vybavení, kde nechybí  interaktivní výuková pomůcka Magic box, díky které se děti učí ovládat zábavnou formou moderní technologie.  V čem spočívá výjimečnost pomůcky? To, co se dříve promítalo na plátno či tabuli, je promítáno na měkkou podložku na zemi, tedy v herně. Pak už stačí mít k dispozici klávesnici či elektronické pero a může se začít skládat puzzle, vybarvovat omalovánky a provozovat další vzdělávací aktivity. Aby o tuto zajímavou pomůcku nebyly ochuzeny ani děti  z dalších oddělení školek, bude v nejbližší době zakoupen další Magic box do MŠ Benešova. Ten,díky tomu, že se jedná o mobilní zařízení, bude postupně putovat po všech osmi odděleních MŠ Kutná Hora.

Dana Vepřková

Loga

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

 

Zavřít menu