Zástupci Městského úřadu a Konfederace politických vězňů se v pátek zúčastnili pietního aktu u hrobu Emanuela Viktora Vosky na kutnohorském hřbitově U Všech Svatých. Položili květiny k hrobu významného kutnohorského rodáka od jehož smrti uplyne 1. dubna třiapadesát let. ……………………………………………

Kutná Hora zasahovala znamenitými osobnostmi do každé fáze českých dějin a byla spoluúčastna ve všech významných dobách českého národa. Narodilo se zde mnoho významných osobností. Členové Konfederace politických vězňů, Jaromír Vajgl a zejména Zdeněk Šlejtr, se řadu let zabývali shromažďováním všech životních a osudových faktů známých rodáků.
Jedním z nich byl právě E. V. Voska. Narodil se 6. listopadu roku 1875 v domě č.p.14, blízko pivovaru. Školní docházku uzavřel absolvováním odborné školy kamenicko-sochařské. Jeho život byl naplněn nezměrnou aktivitou.
V roce 1894 unikl před policejní perzekuci do USA, kde se z čističe bot vypracoval na majitele dolu na těžbu mramoru. V roce 1914 se z pověření Svazu česko-amerických novinářů vydal zpátky do Čech a zde se stal jedním z prvních, kteří stáli u zrodu protirakouského odboje. Když se vracel do USA tak mu T. G. Masaryk svěřil důležité informace, aby je předal v Londýně. Tímto činem začíná spolupráce Vosky s Masarykem. Pomáhal financovat Masarykovy akce, byl u zrodu legií v Americe, nejvýrazněji se však prosadil v oblasti špionáže ve prospěch Dohody.
„V roce 1945 se s vlasteneckým zápalem vrátil do vlasti, kde jej ovšem čekalo jen pět let svobodného života. Roku 1950 byl zatčen a později neprávem odsouzen na deset let vězení. V devětapadesátém roce mu byl z důvodu nemoci přerušen trest a tak Emanuel Viktor Voska umírá na jaře 1960 sice doma, ale stále jako vězeň,“ připomněl smutný konec významného Kutnohořana Antonín Jahoda, předseda kutnohorské pobočky KPV. Životní peripetie E.Vosky,který za dob své špionážní činnosti přijal jméno Viktor – Vítěz, skončily možná nevítězně, ale hrdinsky.

(jok)

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu