Odbor sociálních věcí a zdravotnictví informuje: setkání poskytovatelů registrovaných sociálních služeb (4)

Podporu a pomoc občanům, kteří se ocitli v různých nepříznivých situacích, poskytuje odbor sociální věcí a zdravotnictví, který sídlí v Radnické ulici 178 v Kutné Hoře a jehož vedoucím je Marián Šlesingr. Pro Kutnohorské listy připravil seriál, v němž se bude věnovat aktuálním sociálním tématům i dlouhodobě řešeným problematikám. Odkazovat bude na místně a časově dostupné možnosti pomoci a podpory.

Koordinační setkání poskytovatelů sociálních služeb, orgánů státní správy a dalších zainteresovaných se uskutečnilo v Kutné Hoře 28. května. Pracovní skupiny se zaměřily na oblasti seniorů a osob se zdravotním postižením, na osoby a skupiny osob sociálně vyloučených a v neposlední řadě na rodiny, děti a mládež.

Cílem koordinačních setkání je posílit vzájemnou komunikaci, spolupráci a informovanost o sociálních službách na území ORP Kutná Hora. Současně respektujeme fungující platformy, které se věnují i dalším otázkám nebo přesahovým tématům. Za tuto aktivitu jsme rádi a vítáme ji. Nechceme suplovat již velmi dobře fungující platformy, které se věnují např. problematice cizinců a rovným příležitostem nebo jsou realizovány v rámci individuálních projektů. Na těchto platformách chceme i nadále participovat. Rádi bychom, aby formát koordinačních setkání byl místem, kde je možné pracovat na společných otázkách, tématech nebo případných bariérách.

Mezi řešená témata v otázce spolupráce sociálních služeb v ORP Kutná Hora popsali účastníci koordinačních setkání následující témata: prostupné a dostupné bydlení, spolupráce škol, OSPOD a sociálně aktivizační služeb pro rodiny s dětmi, personální kapacity, dostupnost zdravotní péče, financování sociální služeb, novelu insolvenčního zákona, poskytování potravinové pomoci, aktualizace mapy pomoci pro ORP Kutná Hora a další.

Současně vnikl námět, že budeme v dalších dílech našeho seriálu prezentovat jednotlivé sociální služby, které působí na území města Kutná Hora. Chceme tak poskytovat kutnohorským občanům informace o možnostech podpory a pomoci v nepříznivých životních situacích.

Marián Šlesingr

 

Zavřít menu