Odstraňování následků propadů důlního díla v Růžové ulici bude zahájeno příští týden, práce potrvají dva až tři měsíce a budou stát téměř milion korun
Foto: Dobroslav Vepřek

Odstraňování následků dvou propadů do starého důlního díla v Růžové ulici u domů č. p. 814  a 815 na kutnohorském Žižkově, ke kterým došlo po havárii vodovodního řadu 22. a 23. července, bude zahájeno  v příštím týdnu. Potrvá dva až tři měsíce.

Město Kutná Hora vyčkávalo na rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, jakým způsobem bude propad důlního díla zajištěn.

Podle vyjádření Ondřeje Charváta z Ministerstva životního prostředí budou oba propady prolity vodou, aby se ověřilo, zda na ně nenavazují další volné podzemní prostory. Potom budou vyplněny cementopopílkovou suspenzí. Potrubí vodovodních řadů bude obsypáno pískem a až do úrovně povrchu bude zhotoven hutněný zásyp. Stav zásypu bude ověřen kontrolními vrty.

Po ukončení prací dojde k urovnání terénu, zaměření a přístupové cesty uvedeny do původního stavu.

„Pokud se neobjeví něco nového, dá se předpokládat, že veškeré práce budou ukončeny do dvou až tří měsíců,“ konstatoval Ondřej Charvát. Náklady jsou předběžně odhadovány na 995 tisíc korun bez DPH a zaplatí je Ministerstvo životního prostředí, které má ze zákona na starosti stará důlní díla.

K propadu části zelené plochy v Růžové ulici vedle domu č.p. 815 došlo v pondělí 22. července. Příčinou byla havárie vodovodního řadu. Voda promáčela zeminu a ta se pak uvolnila do starého důlního díla. „Druhý den došlo k dalšímu propadu, který se dostal až pod komunikaci. Ta musela být okamžitě uzavřena a kráter o průměru 2,5 metrů a hloubce 8 metrů zajištěn,“

Staré důlní dílo je v daném prostoru evidované od roku 2012. „Ministerstvo životního prostředí a Česká geologická služba provádí kontrolními šachtami pravidelné roční prověrky, zda nedochází ke změnám,“ dodal Dobroslav Vepřek z technického oddělení MěÚ Kutná Hora.

Staré důlní dílo se nachází na pozemcích Města Kutná Hora, které po celou dobu spolupracovalo nejen s Ministerstvem životního prostředí ale především s Báňskou záchrannou službou, Českou geologickou službou aj., na bezpečném zajištění obou propadů. Na své náklady např. instalovalo protipovodňová opatření u okolních domů apod.

 

pra

Zavřít menu