V roce 2013 budeme i nadále pokračovat  s představováním kutnohorských osadních výborů. Na otázky týkající se činnosti a historie jednoho z nejstarších výborů odpovídal tentokrát předseda Osadního výboru Malín Milan Jarkuliš. Prohlédněte si i fotogalerii z loňského adventu v Malíně, ani tato akce by se bez členů agilního osadního výboru neobešla.

 

Odkdy váš osadní výbor pracuje?

Osadní výbor Malín pracuje již nejméně osm let a jedná se tedy o jeden z „nejstarších“ osadních výborů v Kutné Hoře. V současné chvíli má dvanáct členů.

Co je hlavní náplní jeho činnosti?

Osadní výbor Malín si vytkl jako svoji hlavní činnost jednak zprostředkování problémů malínských občanů  zastupitelstvu města Kutná Hora,  dále předávat vlastní poznatky na zlepšení stavu městské části Malín a přinášet vlastní návrhy, jak „žití“ v městské části Malín neustále zlepšovat. Současně se zaměřujeme na podporu rodinných, společenských a sportovních aktivit v městské části Malín. K tomu nám pomáhá skutečnost, že členové Osadního výboru Malín jsou současně i členy skoro všech občanských sdružení, která v Malíně působí. Jednání Osadního výboru Malín se tak stává současně i setkáním představitelů těchto jednotlivých občanských sdružení, kde se společensko – sportovní akce domlouvají, plánují a dolaďují.

Jak spolupracuje osadní výbor s Městem?

Na zasedání Osadního výboru Malín dochází starosta města Kutná Hora RNDr. Ivo Šanc. Pravidelným hostem našich jednání je i členka rady města Kutná Hora Mgr. Ladislava Krčmářová. Představitelé města Kutná Hora jsou tedy s činností Osadního výboru Malín seznamováni bezprostředně a stejně tak návrhy či podněty Osadního výboru Malín jsou předávány prakticky hned na těchto jednáních, případně jsou písemně vypracovávány a zasílány cestou kanceláře strarosty ještě dodatečně.

Co se povedlo v  uplynulém roce 2012?

V první řadě dochází k rekonstrukci malínské sokolovny, která má být hotova někdy v dubnu 2013, kdy se ze zchátralé ruiny stane společenským, kulturním a sportovním centrem nejen pro občany městské části Malín, ale pro všechny občany Kutné Hory. V této souvislosti je tedy vhodné znovu poděkovat členům rady a zastupitelstva města Kutná Hora, že na naši aktivitu ohledně sokolovny pozitivně reagovali a zařídili její rekonstrukci. Dále je třeba zmínit zakoupení a následnou opravu objektu v budově bývalé pošty pro místní dobrovolné hasiče, kteří dosud živořili ve zcela nevyhovujích podmínkách. V současné době je již ukončena oprava části Slévárenské ulice. To jsou hlavní změny na kterých se Osadní výbor Malín buď přímo, nebo nepřímo podílel.

Jaké jsou plány osadního výboru do budoucna?

Je třeba dále vyvíjet aktivitu jako doposud. Je mnoho věcí, co by se daly v Malíně zlepšit. V současnosti se Osadní výbor Malín zabývá problematikou kontejnerových stanovišť, resp. jejich vhodnějším umístěním, úpravou samotných stání / hlavně se jedná o pevný podklad / a zajištění častějšího vyprazdňování kontejnerů. Jako další věc, kterou se Osadní výbor Malín v současnosti zabývá je vyčištění vodoteče Beránky. Oba tyto problémy byly osobně projednány a písemně  předány členům komise životního prostředí Kutná Hora. S těmito požadavky se komise ztotožnila a s doporučujícím stanoviskem je zaslala na řádné jednání rady a zastupitelstva Kutné Hory. Současně se Osadní výbor Malín, stejně jako doposud, účastnil i na všech kulturně společenských akcích, pořádaných jednotlivými občanskými sdruženími, působícími v městské části Malín. Ve všech případech se jedná o akce které  již mají několikaletou historii a občany Malína jsou vnímány pozitivně, o čem svědčí i návštěvnost těchto akcí, která činí v průměru od 350 do 400 návštěvníků, což je úžasné.

(jok)

Nebyly nalezeny žádné obrázky

Zavřít menu