Martine Starý, starosto Kutné Hory,

reaguji na slova, která jsi zveřejnil v úvodníku říjnového čísla Kutnohorských listů v souvislosti s diskuzí nad investičními možnostmi v našem městě. Občanům musím napsat, že šlo tzv. pracovní setkání zastupitelů, ze kterého není pořizován záznam, a které jsem navštívila v dobré víře, že budou před řádným ZM prodiskutovány některé body jeho programu. Ano, bavili jsme se o možnosti vzniku nové průmyslové zóny v oblasti Karlov. Zájem o podnikání má čínský investor, jehož činnost jsi v úvodníku popsal. Nicméně se ostře ohrazuji proti tomu, jak byl tebou interpretován můj příspěvek na tomto jednání.

Zcela určitě jsem neřekla, že Kutná Hora nepotřebuje průmysl, pouze jsem upozornila na to, že veliká průmyslová zóna se nachází pouhých 10 km od Kutné Hory a to v Kolíně. Určitě mě k tomu vedly i informace o tom, kolik lidí z KH je zaměstnáno ve Foxconnu. Bydlím nedaleko a vidím, jak jsou několikrát denně pracovníci přiváženi k této  továrně autobusy. Určitě to tedy nejsou Kutnohoráci.

V žádném případě jsem neřekla, že by měla být Kutná Hora pouze rezidenčním městem. Naopak podpora místních podnikatelů, rozvíjení jejich dalších aktivit, to by mohla být cesta, jak nabídnout další místa přímo ve městě kvalifikovaným, mladým lidem.

Je velmi zajímavé, že jsi v úvodníku nezmínil i podmínky, se kterými tento čínský investor přišel a se kterými ty jako starosta města souhlasíš.  Vlastně jsi byl velmi rozladěn, když jsme tento postup kritizovali. Jde o to, že Číňané chtějí, aby pozemky na Karlově (tady souhlasím s tvrzením K. Koubského st.,že je veliká škoda zbavovat se pozemků, které mají vysokou bonitu půdy) by mělo město od  současného vlastníka koupit za cca 17 – 20 milionů, a teprve pak by si je od města koupil čínský investor. Kde je zaručeno, že na tomto přeprodeji město neprodělá?  A že k němu vůbec dojde? Pro tento postup na ZM v žádném případě ruku nezvednu.

Trvám na tom, že jsi záměrně dezinterpretoval moje vystoupení  na zasedání města s úmyslem poškodit  mě v očích kutnohorské veřejnosti, a proto žádám, abys celou tuto nešťastnou situaci uvedl na pravou míru.

 Dana Vepřková

Zavřít menu