Na základě Koncepce požární ochrany SčK dojde 15. 9. 2014 k utlumení činnosti Sektorového operačního a informačního střediska Kolín. Veškerá činnost v organizačním i operačním řízení bude od uvedeného termínu převedena na pracoviště sektoru Kolín při Krajském operačním a informačním středisku HZS SčK v Kladně.

.
Pro volání občanů na tísňovou linku 150 nebo 112 se nic nemění, hovory budou přijímány operátory tak jako doposud na Krajském operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně.

(tz)

Zavřít menu