Klub rodáků a přátel Kutné Hory – Kutná Hora v Praze slavnostně představí 19. září v 17. hodin ve Spolkovém domě knihu pamětí Františka Munka, kutnohorského rodáka a profesora politologie. Úvodního slova se ujmou místostarostka Kutné Hory Dana Vepřková a místopředseda klubu Vlastislav Navrátil. …………………………………………………

František Munk se narodil 26. května 1901 v Kutné Hoře a zemřel 16. ledna 1999 v americkém Portlandu. Po maturitě na reálném gymnáziu absolvoval Vysokou školu obchodní v Praze. V roce 1925 se oženil s Naděždou Prášilovou. V roce 1935 se jim narodil syn Michal, v roce 1937 dcera Zuzana. Naděžda Munková zemřela v Portlandu v roce 2000. V roce 1939, krátce po nacistické okupaci, emigrovala celá rodina do USA. František Munk začal přednášet na Reed College v Portlandu, kde byl v té době profesorem jeho švagr Arthur Scott (manžel sestry Naděždy, Věry). Po většinu války přednášel na University of California v Berkeley. Po válce se stal profesorem politologie na Reed College, v roce 1965 pak na Portland State University. Se svým rodištem neztratil František Munk nikdy spojení. Ve spolupráci s Klubem rodáků a přátel Kutné Hory založil Studijní nadační fond prof. dr. Ing. Františka Munka a Naděždy Munkové. Paměti prof. Munka vyšly v originále v roce 1993 pod názvem My Century and My Many Lives. V roce 1995 pořídil český překlad JUDr. Vladimír Prášil, bratr manželky profesora Muňka. České vydání je doplněno fotografiemi z rodinné kroniky The Prášil and Munk Family History, kterou sestavila dcera Františka Munka, Suzanne Munk Ragen. Vydání pamětí prof. Munka finančně podpořilo Město Kutná Hora a Nadace Židovské obce v Praze. Srdečně zveme všechny občany Kutné Hory. Po představení následuje neformální setkání s malým občerstvením.

(red)

Stavba roku 2013
 

19. 9 | 17 hod.  František Munk, Moje století (z Kutné Hory k Tichému oceánu). Slavnostní představení knihy pamětí prof. Františka Munka, kutnohorského rodáka. Spolkový dům v Lierově ulici.

 

.

Zavřít menu