Parkoviště s parkovacím kotoučem nabídne v určitých místech parkování v centru města zdarma po omezenou dobu

K instalaci nových svislých dopravních značek IP 13b – Parkoviště s parkovacím kotoučem“ na vytipovaných místech na území města by mělo dojít koncem listopadu.

„Iniciátorem této úpravy bylo Město Kutná Hora, resp. odbor investic – technické oddělení jako správce komunikací nikoli místní DI PČR, jak by se mohlo z předchozích článků na toto téma zdát. Snahou Města bylo vyjít vstříc občanům a zamezit dlouhodobému parkování na místech, která mají sloužit motoristům k vyřízení záležitostí na úřadech, u místních obchodníků atd. Dříve byla doba parkování omezena nevhodně použitým dopravním značením. Neměli jsme účinný nástroj na řešení přestupků. Podle vyjádření DI PČR není možné řešit tuto situaci stávajícím značením, ale podle příslušné vyhlášky instalací správné dopravní značky IP13b – Parkoviště s parkovacím kotoučem,“ uvedl Dobroslav Vepřek z technického oddělení odboru investic MěÚ Kutná Hora s tím, že iniciátorem nových i úpravy původních parkovacích ploch je Město Kutná Hora. „Po ustanovení nové dopravní komise (poradní orgán rady města) se k této problematice Město Kutná Hora samozřejmě ještě vrátí a celou problematiku důkladně a podrobně projedná, především s ohledem na možný vznik dalších nových parkovacích ploch,“ upřesnil Dobroslav Vepřek.

Jak jsme již uveřejnili na stránkách Kutnohorských listů, zřízeno bude jedno nové parkoviště s parkovacím kotoučem v dolní části Sokolské ulice, kde budou časově omezena tři podélná parkovací místa (max. 30 minut). „V blízkosti je trafika, řeznictví aj. Je to i podpora místních obchodníků,“ podotkl Vepřek. V Radnické ulici před městským úřadem bude vyhrazeno sedm parkovacích míst (max. 2 hodiny).  V Tylově ulici podél bývalé KB bude označeno touto značkou šest stávajících míst s podélným stáním (max. 30 minut). Parkování na takto označených místech je zdarma, nesmí však překročit povolený časový limit.  –pra-

Foto: tech. odd. MěÚ KH

Zavřít menu