V únoru 2013 byl zakončen půlroční pilotní projekt autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. a Středočeského kraje na podporu třídění recyklovatelného odpadu z domácností. Cílem projektu bylo zvýšit počet domácností, které se zapojují do třídění a zvýšit informovanost v oblasti nakládání s tříděným odpadem.

Pro pilotní fázi projektu byla vybrána tři města – Příbram, Kolín a Kutná Hora, ve kterých v září 2012 obdržely všechny domácnosti zdarma sadu barevných plastových pytlů na tříděný odpad a informační leták s výzvou k zapojení do projektu. Zájem ze strany domácností byl překvapivě vysoký a veselá samolepka s „Kontíky“ a nápisem „U nás doma třídíme“ tak nakonec zdobila 5074 poštovních schránek zapojených domácností. Ten, kdo si takto označil svoji schránkou, pak každý měsíc obdržel novou sadu pytlů a letáky se zajímavostmi k jednotlivým druhům odpadů. Největší zájem byl o projekt ve městě Příbram, kde se zapojilo 14,3 % všech domácností. „Zvýšený zájem a aktivita domácností byla patrná i v množství svezeného vytříděného odpadu z měst, kde pilotní projekt probíhal“, říká Kateřina Půlpánová, regionální manažerka společnosti EKO-KOM, a.s.“. K navýšení množství došlo například v Kolíně u plastu o 25 % a u papíru o 10 %. Město Kutná Hora sebralo o 30 % více papíru než ve stejném období roku 2011 a Příbram dokonce téměř o 60 % více skla“

Vzhledem k úspěchu pilotního projektu lze v budoucnu předpokládat jeho pokračování i v dalších městech Středočeského kraje, jejichž domácnosti se na svých schránkách tak budou moci pyšnit samolepkou „ U nás doma třídíme“.

(tz)

.

Zavřít menu