Policisté se na začátku roku potkávali se starosty i radními

Každoročně se koncem roku nebo začátkem nadcházejícího nového roku zajímá vedení kutnohorské policie o dění na jednotlivých územích Kutnohorska. V průběhu měsíce ledna ředitelka kutnohorské policie Blanka Matějů společně se svým zástupcem Radkem Zábrahou, navštívili starosty jednotlivých obcí na Kutnohorsku. Při těchto setkání nechyběli tradičně příslušný vedoucí daného obvodního oddělení a policistka z kutnohorského Preventivně informačního oddělení Vendulkou Marečkovou

Starosta města Kutná Hora Josef Viktora přijal vedení na kutnohorské radnici společně se svým nově zvoleným místostarostou Vítkem Šnajdrem a nově zvolenou místostarostkou Silvií Doušovou.

Při těchto setkáních Blanka Matějů poskytla informace o bezpečnostní situaci v jednotlivých teritoriích a došlo i na jednotlivé připomínky a náměty, zejména pak poděkovali za dosavadní spolupráci a vstřícnost.

Závěrem setkání nechyběla vzájemná přání mnoha úspěchů v práci ale i osobním životě a hodně zdraví v nadcházejícím roce 2019.

PČR. redakce

Zavřít menu