Stává se, že někdo nemůže najít práci. Když má nějakou nemoc, která ho přivedla do invalidity, stává se to častěji. Ono samo slovo nemoc trochu zavádí. Nemoc sice znamená, že člověk leccos nemůže, ale vůbec to neznamená, že nemůže vůbec nic. Pokud se mu dostane pomoci a pokud ji přijme, ukáže se, co všechno zmůže. ……………………………………………………………………..

Jak taková pomoc vypadá? Především se člověku naslouchá, pomocníci se ho snaží dobře poznat, jeho přání, představy, možnosti. Je-li třeba, nasměrují správným směrem, dodají potřebné informace. Říká se tomu poradenství. Pak také člověku pomohou, aby měl možnost poznat co je jeho silnou a slabou stránkou. Slouží k tomu i psychologické testy. Pozná, co je pro něho dobré dělat. Říká se tomu bilanční diagnostika. Člověk se může také vzdělávat a naučit se nové práci. Že se tomu říká, rekvalifikace, asi netřeba vysvětlovat.

Pomocník pomáhá už druhým rokem
No, a pak může jít člověk do práce. Zaměstnavateli ochotnému ho zaměstnat se dostane finanční pomoci. A tomu všemu dohromady se říká Pomocník.
Pomocník je projekt na podporu zaměstnanosti, který realizuje Oblastní charita Kutná Hora za pomoci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (Evropský sociální fond) již druhým rokem. A protože v červnu tohoto roku projekt dospěje ke svému konci, dovolíme si představit ho ve faktech a číslech. Uvedeme i jména firem, kterým tímto chceme poděkovat za spolupráci.
Za dva roky trvání prošlo projektem více než čtyřicet lidí, osm z nich dokončilo roční motivační kurz Pomocník, sedm lidí prošlo úplnou rekvalifikací, podařilo se vytvořit nebo zprostředkovat devět pracovních míst, na nichž se vystřídalo čtrnáct osob. Dvě  místa zůstanou zachována i po skončení projektu. Ke spolupráci se podařilo získat šest zaměstnavatelů, jsou to: Oblastní charita Kutná Hora, Dítě a kůň – Miskovice, Stáj Rozárka – Bykáň, Technické služby Kutná Hora, Římskokatolická farnost Kutná Hora, Městské muzeum a knihovna Čáslav, Galerie Středočeského kraje – Gask Kutná Hora.
Možná si řeknete, projekt je u konce a lidi jsou zase bez práce. Do určité míry je to pravda. Takový je život, taková je doba. Ale za ty dva roky si lidé vytvořili nové vztahy, získaly nové zkušenosti a mohou v našem středisku přijímat i nadále pomoc prostřednictvím jiných služeb a znovu hledat řešení. Zkrátka kdo hledá, najde, a když není sám, najde snadněji. Pro toho, kdo by se ještě do projektu chtěl přihlásit, sděluji, že může. Ještě stále až do konce měsíce je možno využít poradenství a získat bilanční diagnostiku a pak pokračovat v další službě. Na závěr si půjčím slova Terezie z Avily: Ze všeho nejdůležitější je odhodlaně začít.

Marie Macková

.

Zavřít menu