Zápis dítěte do MŠ přináší mnohým rodičům stres. Ale mohlo by být i jinak, bez stresu a nejistoty. Někdy trochu čísel pomůže víc, než si dokážeme představit. Pojďme na to. Celková kapacita MŠ v Kutné Hoře je pět set šedesát míst. Od září letošního roku bude posílena o patnáct míst MŠ Pohádka. ……………………………………………………..

V loňském roce nebylo kladně vyřízeno pouze patnáct žádostí na MŠ Pohádka, z toho rodiče šesti děti požádali o umístění v jiných MŠ, kde byly děti přijaty. Bylo možno umístit i třiačtyřicet dětí před dovršením tří let. Letos je v MŠ 225 předškoláků, předpokládáme odklad na ZŠ v 10 -20% případů, k dispozici tedy je zhruba 180 -203 míst. Počet dětí narozených od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2010 s trvalým bydlištěm v Kutné Hoře, jejichž rodiče  nepožádali o umístění v MŠ k 1. 9. 2013, je 117. Od 1.září 2014 to tedy budou děti předškolní a děti, které dovrší věk čtyř let. Místa v MŠ pro ně jsou. Dále budou do mateřinek přijímány i děti tříleté. Co tedy udělat, aby v rodinách, které mají děti ve věku do MŠ, vládla pohoda? Navštívit jednotlivá oddělení MŠ Kutná Hora a MŠ Pohádka a podat žádost o přijetí. Pokud nebudete úspěšní v Pohádce, můžete být přijati na MŠ Kutná Hora. A ještě taková  důležitá věc – nenechte se odradit  a znervóznit  řečmi : ,,Máme tu plno, nevíme, zda vaše dítě umístíme, o umístění rozhoduje město, my ne.“  Pravdou je, že o  umístění dítěte ze zákona rozhoduje ředitel – ka MŠ (zákon č. 561/2004Sb., „školský zákon“,  §34 odst.3).

Dana Vepřková

.

Zavřít menu