Pozvánka: 22. ročník Královského stříbření Kutné Hory znovu otevírá brány času

Již po dvaadvacáté otevře královské horní město Kutná Hora symbolicky své brány všem, kdo zatouží vrátit se do středověku. Jako divák, či jako přímý aktér,  máte možnost zatoulat se o celých šest století po pomyslné časové křivce zpět do historie slavného stříbrného města. ………………………………………………………………

Na dva dny, sobotu 22. a neděli 23. června  se můžete ocitnout přímo uprostřed událostí, osudů a příběhů Zemí Koruny české v roce 1413. V těchto dnech se totiž  bude konat další ročník tradiční historické slavnosti Královské stříbření Kutné Hory.

Středověké centrum města, gotické uličky a zákoutí, ale především velký improvizovaný programový prostor s královskou tribunou a kolbištěm v parku pod Vlašským dvorem se zaplní zářivě barevnými gotickými praporci a stovkami lidí v kostýmech doby lucemburské. Celé město i královské sídlo v mincovně ve Vlašském dvoře opět ožije fiktivním příběhem příjezdu a vzácné přítomnosti českého krále Václava IV. a jeho manželky Žofie Bavorské s jejich dvorem.

Jako v letech minulých, tak i letos, chystají bohatí a hrdí Horníci, měšťané Hor Kutných,  pro krále velkolepé uvítání, pohoštění i program. Pracovní rytmus ve stříbrných dolech i v královské  mincovně se jakoby na dva dny zastaví a utichne.  Nahradí jej slavnostní ruch přítomnosti krále Václava, který byl Horníkům vždy velmi nakloněn a obdařil  havíře i mincíře i jejich město za věrnost mnohými výsadami. Již tradičně přijme král holdy a dary a otevře symbolicky výroční trh. Většinu času svého pobytu na Horách Kutných však bude král věnovat tak, jak je ( až příliš často) jeho zvykem, radovánkám a zábavě.  Chce také s Horníky oslavit i výjimečné výročí, padesát let, které právě 15.června uplynuly od jeho korunovace českým králem. Vyhlašuje proto zákaz sporů, náboženských diskusí a hádek, ruší dokonce tradiční královské soudy.  Slavnostní náladu si nechce kazit žádnými spory.  Medovina, pivo i víno potečou proudem, rozličné vůně rožněných masových lahůdek lákavě zašimrají v nose, kapely budou hrát a vyzývat k tanci dvorskému i lidovému. Rytíři k pobavení krále i lidu obecného  porovnají své dovednosti v bujarých bojových hrátkách a to pěšmo i v sedle koní. Kouzelník Žito a jeho herecká kumpanie rozesměje krále, urozené panstvo i lid obecný. O sobotním pozdním večeru se rozhoří svatojanské ohně  dvorské slavnosti, v níž se utkají rytíři o čest čtyř rytířských symbolů. Čeká nás nejen ruch dvorské zábavy, nýbrž i lidové bujaré veselí hornického města.  Všeobecný halas  se utiší jen v neděli dopoledne.  V ten čas se již tradičně otevře  hlavní portál chrámu sv. Panny Barbory, patronky všech havířů. Klenbou katedrály se rozezní slavnostní fanfáry s duněním tympán. Tak vždy vítají Horníci  svého  oblíbeného krále s královnou a jejich dvořanstvo ve svém vlastním chrámu. Všichni, šlechta, kutnohorský patriciát i obecný lid horský se zde setkají při slavné „Stříbrné mši“.

A než-li král opustí své město stříbra ověnčí  královna zlatým věncem vítěze velkého korunovačního rytířského turnaje. Všechno to dění a barvité hemžení,  které je každoročně vždy novou a neopakovatelnou premiérou několika stovek aktérů z celé republiky, a které celé připravuje úzký kroužek obětavců, Vás chce nejen pobavit, ale i nenásilnou a přitažlivou formou poučit o zajímavé historii hornického města a jeho tradicích.

Kompletní program 22. ročníku Královského stříbření Kutné Hory.

(tz)

Stříbření 2013

.