Již po dvaadvacáté otevře královské horní město Kutná Hora symbolicky své brány všem, kdo zatouží vrátit se do středověku. Jako divák, či jako přímý aktér,  máte možnost zatoulat se o celých šest století po pomyslné časové křivce zpět do historie slavného stříbrného města. ………………………………………………………………

Na dva dny, sobotu 22. a neděli 23. června  se můžete ocitnout přímo uprostřed událostí, osudů a příběhů Zemí Koruny české v roce 1413. V těchto dnech se totiž  bude konat další ročník tradiční historické slavnosti Královské stříbření Kutné Hory.

Středověké centrum města, gotické uličky a zákoutí, ale především velký improvizovaný programový prostor s královskou tribunou a kolbištěm v parku pod Vlašským dvorem se zaplní zářivě barevnými gotickými praporci a stovkami lidí v kostýmech doby lucemburské. Celé město i královské sídlo v mincovně ve Vlašském dvoře opět ožije fiktivním příběhem příjezdu a vzácné přítomnosti českého krále Václava IV. a jeho manželky Žofie Bavorské s jejich dvorem.

Jako v letech minulých, tak i letos, chystají bohatí a hrdí Horníci, měšťané Hor Kutných,  pro krále velkolepé uvítání, pohoštění i program. Pracovní rytmus ve stříbrných dolech i v královské  mincovně se jakoby na dva dny zastaví a utichne.  Nahradí jej slavnostní ruch přítomnosti krále Václava, který byl Horníkům vždy velmi nakloněn a obdařil  havíře i mincíře i jejich město za věrnost mnohými výsadami. Již tradičně přijme král holdy a dary a otevře symbolicky výroční trh. Většinu času svého pobytu na Horách Kutných však bude král věnovat tak, jak je ( až příliš často) jeho zvykem, radovánkám a zábavě.  Chce také s Horníky oslavit i výjimečné výročí, padesát let, které právě 15.června uplynuly od jeho korunovace českým králem. Vyhlašuje proto zákaz sporů, náboženských diskusí a hádek, ruší dokonce tradiční královské soudy.  Slavnostní náladu si nechce kazit žádnými spory.  Medovina, pivo i víno potečou proudem, rozličné vůně rožněných masových lahůdek lákavě zašimrají v nose, kapely budou hrát a vyzývat k tanci dvorskému i lidovému. Rytíři k pobavení krále i lidu obecného  porovnají své dovednosti v bujarých bojových hrátkách a to pěšmo i v sedle koní. Kouzelník Žito a jeho herecká kumpanie rozesměje krále, urozené panstvo i lid obecný. O sobotním pozdním večeru se rozhoří svatojanské ohně  dvorské slavnosti, v níž se utkají rytíři o čest čtyř rytířských symbolů. Čeká nás nejen ruch dvorské zábavy, nýbrž i lidové bujaré veselí hornického města.  Všeobecný halas  se utiší jen v neděli dopoledne.  V ten čas se již tradičně otevře  hlavní portál chrámu sv. Panny Barbory, patronky všech havířů. Klenbou katedrály se rozezní slavnostní fanfáry s duněním tympán. Tak vždy vítají Horníci  svého  oblíbeného krále s královnou a jejich dvořanstvo ve svém vlastním chrámu. Všichni, šlechta, kutnohorský patriciát i obecný lid horský se zde setkají při slavné „Stříbrné mši“.

A než-li král opustí své město stříbra ověnčí  královna zlatým věncem vítěze velkého korunovačního rytířského turnaje. Všechno to dění a barvité hemžení,  které je každoročně vždy novou a neopakovatelnou premiérou několika stovek aktérů z celé republiky, a které celé připravuje úzký kroužek obětavců, Vás chce nejen pobavit, ale i nenásilnou a přitažlivou formou poučit o zajímavé historii hornického města a jeho tradicích.

Kompletní program 22. ročníku Královského stříbření Kutné Hory.

(tz)

Stříbření 2013

.

Zavřít menu