Srdečně zveme všechny spoluobčany v pořadí již na 3. Veletrh sociálních a souvisejících služeb, který se uskuteční ve dnech 7. – 9. října 2014 v prostorách Spolkového domu v Lierově ulici od 10.00 do 17.00 hodin. Na veletrhu se představí široké spektrum organizací, které poskytují sociální a související služby nejen v Kutné Hoře.

.
Prezentovány budou služby pro seniory, osoby se zdravotním a jiným postižením, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením a krizí.
Po celou dobu Veletrhu bude probíhat bohatý doprovodný program, který bude zveřejněn na propagačních plakátech. K jednotlivým sociálním službám budou k dispozici informační prospekty a letáky. Se zástupci organizací můžete přímo konzultovat vaše dotazy. Vstup je pro všechny návštěvníky zdarma.
Veletrh sociálních a souvisejících služeb pořádá manažerský tým komunitního plánování v rámci naplňování 3. Komunitního plánu města Kutná Hora a v rámci Týdne sociálních služeb.

(tz)

.

Zavřít menu