Adventní doba začíná svátkem svaté Barbory, patronky města. Proto je již tradičně 4. prosinec v Kutné Hoře dnem svátečním. Na náměstí se rozsvěcí vánoční strom, městem zní zvony a v chrámu svaté Barbory se od 18. hodin koná slavnostní mše svatá. Letos ji bude sloužit generální vikář královéhradecké diecéze, Mons. Josef Socha. …………………………………………………

Ve čtvrtek 5. prosince v podvečer budou mít děti možnost setkat se se svatým Mikulášem. Přijde v 17:30 do kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (kostel přímo sousedí s klášterem svaté Voršily v Poděbradově ulici). Děti ani jejich rodiče by si neměli nechat ujít setkání s tímto významným světcem, který nás učí dávat i přijímat dárky, abychom byli v tomto ohledu také dobře připraveni na blížící se Vánoce.
Po celou dobu adventní se budou v chrámu svaté Barbory konat nedělní roráty. Roráty jsou tradiční adventní, zpěvem doprovázené bohoslužby, které začínají ještě před svítáním. Název pochází z úvodu latinského zpěvu Rorate coeli desuper, česky Rosu dejte nebesa shůry. Zpěvy vyjadřují očekávání narození Spasitele, který sestoupí z nebe. Roráty se budou konat po všechny neděle adventní vždy od sedmi hodin. V sobotu 14. prosince se budou navíc konat jedinečné roráty pro děti. Začnou v 7 hodin před kostelem svatého Jakuba, do jehož ztemnělého prostoru děti půjdou průvodem s rozsvícenými lampičkami, za doprovodu smyčcového kvarteta učitelů ZUŠ Kutná Hora.

Čas vánoční bude protkán slavnostními bohoslužbami, které se budou konat podle následujícího rozpisu:

Štědrý den

24. prosince 2013

16:00

24:00

Kostel sv. Jakuba – půlnoční mše svatá pro děti

Kostel sv. Jakuba – půlnoční mše svatá

Slavnost Narození Páně

25. prosince 2013

9:00

18:00

Chrám sv. Barbory

Kostel Panny Marie Na Náměti

Svátek sv. Štěpána

26. prosince 2013

 

7:00

9:00

18:00

Chrám sv. Barbory

Kostel sv. Jakuba

Kostel Panny Marie Na Náměti

Svátek Svaté rodiny

29. prosince 2013

7:00

9:00

18:00

Chrám sv. Barbory

Kostel sv. Jakuba

Kostel Panny Marie Na Náměti

Silvestr

31. prosince 2013

16:00Chrám sv. Barbory – mše svatá na poděkování

F. X. Brixi: Missa pastoralis – zpívá USPS Tyl

Slavnost Matky Boží Panny Marie

1. ledna 2014

7:00

9:00

18:00

Chrám sv. Barbory

Kostel sv. Jakuba

Kostel Panny Marie Na Náměti

Kostel sv. Jakuba bude kromě bohoslužeb otevřen veřejnosti také na Štědrý den od 13 do 16 hodin (od 15:40 zde bude dívčí sbor zpívat tradiční české koledy), a podobně na oba svátky vánoční 25. – 26. prosince, v sobotu a neděli 28. – 29. prosince a 31. prosince a 1. ledna vždy od 13 do 16 hodin. Po celou dobu vánoční zde bude možnost vidět tradiční výzdobu včetně jesliček. Návštěvníci budou moci přispět dobrovolným vstupným na opravu kostela.

Kateřina Grenarová, ŘKF – arciděkanství Kutná Hora

.

Zavřít menu