Na pětapadesát her, kvízů, hlavolamů a hádanek, skládaček a optických klamů nabídne interaktivní výstava IQ v kutnohorském Spolkovém domě a vile U Varhanáře. Přijďte si vyzkoušet Vaši pohotovost, rychlost, šikovnost či znalosti a dovednosti! Všech exponátů se smíte dotýkat a se všemi si můžete pohrát!………………………………………………………

Projekt iQpobyt vznikl za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj, Cestovní ruch pro všechny. Cílem projektu je poskytnout zejména rodičům s dětmi, prarodičům s vnoučaty, ale i školním a zájmovým organizacím pracujícím s dětmi a mládeží novou náplň trávení volného času a to formou hraní a zábavného učení. Díky širokému tematickému záběru osloví veřejnost různého vzdělání, kvalifikace i zájmů. Každý si zde najde to „své“, co ho bude zajímat a bavit. IQpobyt je příjemným zpestřením každodenního života, zážitkem a odreagováním pro všechny cílové skupiny. Projekt návštěvníky vybudí k fyzické, mentální a sociální aktivitě.

(tz)
.

IQpobyt 2014

 

.

Zavřít menu