Přednáška Jana Frolíka, vedoucího archeologického výzkumu v kostnici, přiblíží život našich předků ve středověké Kutné Hoře

Život našich předků ve středověké Kutné Hoře přiblíží přednáška Jana Frolíka, vedoucího archeologického průzkumu v kostnici. Uskuteční se 24. června od 18 hodin v prostorách kostela Všech svatých v Sedlci. Kapacita přednášky je omezená na 50 osob a je nutné si místa zarezervovat předem na https://rezervace.sedlec.info/. Vstupné je dobrovolné, jeho výtěžek poputuje na opravu sedlecké kostnice.

Kostel Všech svatých s kostnicí prochází postupně od roku 2014 celkovou obnovou, jejíž součástí byl i nebývale rozsáhlý archeologický výzkum, který kolem kostnice probíhal v letech 2016 až 2019. Díky tomuto výzkumu se archeologickému týmu v čele s jeho vedoucím PhDr. Janem Frolíkem, CSc. podařilo získat nejen zásadní poznatky o vývoji a proměnách kostela ve 14. – 20. století, ale i velmi detailní pohled do života středověkých obyvatel Kutné Hory.

Během záchranného archeologického výzkumu bylo shromážděno více než 1800 celistvých koster z jednotlivých i hromadných hrobů pocházejících z období hladomoru (1318) a morové epidemie (1349 – 1350). Kromě kosterních nálezů bylo ve výkopu kostnice nalezeno mnoho drobných předmětů spojených s běžným životem našich předků, jako například mince, hrací kostky, přezky ke kalhotám či píšťalka. Samotný archeologický výzkum, jeho nálezy a výstupy představí během přednášky přímo v kostele Všech svatých vedoucí archeologického výzkumu Jan Frolík.

„Přednášku jsme vzhledem k epidemiologické situaci třikrát přesouvali, nyní tedy doufáme, že se termín napočtvrté podaří dodržet a přednáška přiláká odborníky i laiky z širokého okolí. Pan doktor Frolík jednotlivé nálezy zasadí do kontextu života našich předků ve středověké Kutné Hoře, která v době své největší slávy patřila v rámci Českého království a celé Střední Evropy k nejvýznamnějším městům. Přiblíží nám tak to, jak se kdysi v Kutné Hoře žilo a samozřejmě i umíralo,“ uvedla Radka Krejčí, ředitelka organizační složky sedlecké farnosti, která přednášku pořádá.

Přednáška se bude konat ve čtvrtek 24. června od 18:00 hodin v prostorách kostela Všech svatých. Kapacita přednášky je omezená na 50 osob a je nutné si místa zarezervovat předem na https://rezervace.sedlec.info/. Vstupné je dobrovolné, jeho výtěžek poputuje na opravu sedlecké kostnice.

tz, red

Zavřít menu