Při společném setkání ocenili práci výborů a komisí rady města

Společné setkání členů výborů, komisí a zastupitelů se konalo 6. ledna v Preghausu Vlašského dvora. V úvodu setkání starosta Josef Viktora (ANO) za vedení města, radu i zastupitele poděkoval členům výborů i komisí rady města za jejich aktivní přístup k rozvoji města a spolupráci. „Vážíme si vaší práce, kterou vykonáváte a usnadňujete nám rozhodování ať už je to v oblastech kultury, sportu, dopravy, sociálních záležitostech atd.,“ řekl starosta města a popřál všem hodně štěstí, zdraví v roce 2020. Jak doplnila místostarostka Silvia Doušová (STAN a Šance KH), v komisích pracuje řada odborníků z praxe. „Setkání považujeme za milé gesto, kterým město dává najevo, že si práce komisí a výborů váží,“ vyjádřili se oslovení účastníci setkání. V současné době má rada města celkem třináct komisí – školskou, sportovní, kulturní, cestovního ruchu, pro sociální záležitosti, dopravní, majetkovou, pro životní prostředí, památkové péče, informačních technologií, komisi pro bezpečnost, bytovou a strategického plánování. Práce v komisích je čestnou funkcí. Všichni lidé v komisích pracují pro rozkvět města zdarma, ve svém volném čase.

pra

Zavřít menu