Projekt Příběhy našich sousedů vyvrcholil 24. června závěrečnou prezentací u vodního podia v GASK

Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů se konala ve čtvrtek 24. června na vodním podiu zahrad Galerie Středočeského kraje. Šest týmů ze základních škol Kutnohorska představilo před publikem a odbornou porotou výsledky své půlroční práce, ve které si žáci vyzkoušeli práci dokumentaristů. Koordinátorkou projektu byla Iva Vopěnková z MAP Kutnohorsko. Záštitu nad projektem převzala Silvia Doušová, místostarostka Kutné Hory (STAN a Šance KH).

„Jsem poctěna, že jsem dostala nabídku převzít záštitu nad touto skvělou akcí. Jsem moc ráda, že město Kutná Hora projekty Příběhy našich sousedů podpořilo. Příběhy mám ráda a vlastně jsem na nich vyrostla. Moje babička mi vyprávěla o tom, jak žila na Podkarpatské Rusi, děda byl kameník, který cestoval po Československu a i on nám přivážel příběhy ze vsí, kde pracoval,“ uvedla místostarostka Silvia Doušová s tím, že stejně tak i ona navázala na tradici a svým dětem příběhy ze života v dobách minulého režimu vypráví. „Dnes jste těmi vypravěči vy. Budete vyprávět příběhy našich sousedů. Jsem moc ráda, že jste měli chuť se zapojit a příběhy pamětníků zaznamenat,“ dodala místostarostka.

Příběh učitelky v tehdejším Československu, která zažila vzdělávání v různých obdobích, představili žáci ZŠ Uhlířské Janovice. Žáci ZŠ TGM zpracovali vzpomínky Věry Protivové, jejíž manžel byl vězněm 50. let a celá rodina proto byla v hledáčku StB. Těžké chvíle jí pomohl překonat sport a dobří přátelé. Příběh milovníka historických automobilů Milana Ťoupalíka poutavě vyprávěli žáci ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora. Žáci ZŠ Žižkov nechali posluchače nahlédnout do života Ivo Šance, bývalého starosty Kutné Hory, který se jako člen Mise OSN v Kosovu stal mezinárodním starostou v kosovských městech  Gnjilane a v Prištině. Byl expertem Rady Evropy v Kosovu pro otázky decentralizace veřejné správy.  Žáci ZŠ Týnec nad Labem vyprávěli příběh Aleše Kopeckého. „Syn slavného otce, který se musel vyrovnat s perzekucí své rodiny v období normalizace. Rodák z Poděbrad, jehož dětství a mládí zásadně ovlivnily obě totality. To byl příběh Miroslava Trajhana z Kutné Hory, který zaznamenali a zpracovali žáci ZŠ Jana Palacha.

V porotě zasedli novinářka Lucie Rӧmer, historik Josef Kremla a pedagog Jan Fér, který se však závěrečných prezentací nemohl účastnit. Porota ocenila přístup dětí a kreativitu při prezentacích příběhů. „Práce nás moc bavila. Od pamětníků jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací  a naučili se, jak pracují dokumentaristé,“ uvedli někteří z žáků, kteří příběhy pamětníků zpracovávali. Poděkování zaznělo i pedagogům, kteří se spolu s dětmi do projektu zapojili.

„Jsme moc rádi, že se Příběhy našich sousedů podařilo u nás na Kutnohorsku už podruhé zrealizovat a že jsme se na jejich realizaci mohli podílet. Posláním MAP rozvoje vzdělávání je propojovat školy, pomáhat žákům rozvíjet jejich potenciál a učitelům i veřejnosti dává možnost vzdělávat se. Myslím si, že projekt Příběhy našich sousedů je ukázkovým příkladem toho, jak je možné toto poslání naplňovat,“ řekla Kamila Drtilová z MAP rozvoje vzdělávání.

pra

Zavřít menu