Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna Vám? Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se s Vaší tíživou situací obrátit o radu anebo pomoc? Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je tu totiž projekt „Proč zrovna já?“, který po celé ČR pomáhá obětem trestné činnosti.

.
Obětí trestného činu se stala také žena z Kutnohorska, pojmenujme si ji například Eva. Paní Evě po rozvodu její bývalý partner dlouhodobě nehradil soudem přiznané výživné na jejich společnou dceru, přičemž dlužná částka se vyšplhala až na hranici 100 000 Kč. Paní Eva nepodala trestní oznámení ze strachu, že by bývalý manžel jejich společnou dceru chtěl oslovit a paní Evu znovu obtěžovat.  Nyní zjistila, že dceru se chystá kontaktovat a že na to má ze zákona i právo. Začala pociťovat silný strach z nového setkání s bývalým manželem a z toho, že by mohl dceři dokonce i ublížit. Své dceři přitom opakovaně nabízela možnost setkat se s otcem, nicméně ta se jasně nevyjádřila, neb si otce nepamatuje. S pocity strachu a bezradnosti, jak právně řešit svou situaci, se paní Eva obrátila na poradnu pro oběti. Poradkyně nejprve citlivě vyslechla Evin příběh, projevila soucit při sdílení Eviných pocitů a především pak poskytla právní rady, jak situaci řešit, zejména v oblasti exekuce a podání trestního oznámení.  Dále Evě doporučila, jak zkontaktovat příslušné orgány, a také nabídla pomoc při sepisování potřebných oficiálních žádostí, čehož Eva ráda a s vděkem využila. Eva dle svých slov pocítila značnou úlevu, když mohla ventilovat své pocity a získala pocit jistoty, neboť již věděla, jaké jsou její práva a jak může v této situaci postupovat. Ačkoliv Evin příběh ještě neskončil, začal se ubírat správným směrem, poradkyně je dále připravena poskytnout Evě pomocnou ruku při řešení její obtížné životní situace.

Proč zrovna já?
Není prázdnou frází, že obětí trestného činu se každý může stát nečekaně, náhodně, ale může se jednat i o dlouhodobý jev bez otevřeného násilí, jehož pachatelé mohou být i známí či dokonce příbuzní. I v těchto případech jsou pocity strachu, bezradnosti, úzkosti či zmaru přirozené, je však důležité nastalou situaci řešit a znovu se postavit na vlastní nohy. Nejen při těchto situacích Vám může pomoci projekt „Proč zrovna já?“.
„Tento projekt, financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem, je realizován Probační a mediační službou ČR, působí ve více než 40 městech po celé ČR a je zaměřen na právní a psychosociální poradenství a pomoc všem těm, kteří se obětí trestného činu třeba i cítí. Je důležité zdůraznit, že veškeré služby jsou poskytovány naprosto bezplatně a jsou určeny všem, nehledě na věk, pohlaví, intenzitu způsobené újmy či fázi trestního řízení. Každá oběť, byť třeba i bagatelního skutku, si totiž zaslouží adekvátní a individuální péči, neboť prožívání újmy může být je velmi osobité“, komentuje projekt Tomáš Kellner, regionální koordinátor.
V rámci středních Čech působí poradna také i v Kutné Hoře a  to ve středisku Probační a mediační služby ČR na Náměstí Národního odboje 58/6 (budova soudu) a v pobočce Respondeo, o.s. v ulici Česká 235. Poradenství poskytují zkušení, empatičtí a vzdělaní poradci, kteří se snaží o maximálně citlivý, disktrétní a profesionální přístup. Poradny lze kontaktovat telefonicky na číslech +420 734 362 959, +420 776 561 895, +420 731 588 632, elektronicky skrze emaily jkomarkova@pms.justice.cz, stekla@pomocobetem.cz, stuchlikova@opnymburk.cz nebo i osobně bez objednání v rámci poradenských hodin a to v pondělí a čtvrtek od 8:30 do 15:30 a v pátek od 9 do 11 hodin. „Dveře u nás jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít vstříc a pomoci, uplatňujeme diskrétní a individuální přístup, naše služby poskytujeme zcela zadarmo. Vzhledem k tomu, že jsme státní organizace, disponujeme širokými kontakty na spolupracující organizace a orgány činné v trestním řízení, takže paleta našich možností pomoci je skutečně pestrá“, uzavírá Jana Komárková, jedna z poradkyň pro oběti a vedoucí střediska.

(tz)

.

Zavřít menu