Projekt Lektorského centra GASK „Umění spojení“ hledá již třetím rokem v Kutné Hoře cestu k místní komunitě, cestu k zprostředkování dialogu mezi generacemi, lidmi zdravými a lidmi se zdravotním, sociálním či jiným znevýhodněním. Série výtvarných dílen vyvrcholí již tradičně prosincovou benefiční aukcí.

.
Věříme, že umění a kreativita dokážou poskytnout prostor, v němž je možné se o sobě i o druhých dozvědět věci, které v každodenním životě snadno přehlédneme, získat informace, jimž běžně nevěnujeme pozornost. Právě ty však mohou přispět k obohacení našich vztahů, ke vzájemné toleranci a respektu. Letos jsme odstartovali již třetí ročník tohoto projektu, tentokrát ovšem bez podtitulu. Ve dvou uplynulých ročnících jste nás naučili, že označení jako senior, junior, člověk se zdravotním znevýhodněním či pocházející ze sociálně nepodnětného prostředí o lidech mnoho nevypovídají a jsou často spíše zavádějící.
Ve třetím ročníku „Umění spojení“ nám tedy půjde především o setkání různých lidí, bez ohledu na věk, zdraví či sociální postavení. K účasti přizveme studenty, skauty, seniory, umělce nové i již osvědčené a také účastníky z minulých ročníků.

Od malby k indiánskému teepee
První akce letošního ročníku proběhla pod vedením malíře Pavla Vašíčka. Děti ze skautského oddílu a z Výchovného ústavu v Kutné Hoře vytvořily se zavázanýma očima intuitivní, pocitovou malbu s názvem „Tajemství ztrát a nálezů“. Jde o dvě rozměrnější plátna, na nichž jsou v kobaltově modré barvě zaznamenány myšlenky dětí na téma tajemství, setkání nebo květina.
Při druhé dílně pracovali mladá výtvarnice Marie Novotná, děti ze ZŠ, MŠ a Praktické školy v Kolíně a kutnohorské seniorky technikou šablonového tisku. Do prosincové benefice z této akce vzejde velkoformátový tisk sestavený z prací účastníků s názvem „Pohled do šíře aneb Ze života dinosaurů“.
Další akci realizovala Eva Adamcová mimo prostory GASK, totiž přímo v Domově Barbora. Senioři za pomoci studentů z Církevního gymnázia v Kutné Hoře vyšívali do dřevotřískových perforovaných desek velkými plastovými jehlami tradiční lidové motivy. Šlo o „spojení“ dobrého zraku a pevné ruky s životními zkušenostmi a radostí z netradiční činnosti. Výsledkem je velkorysá výšivka křížkovým stehem na velmi neobvyklém materiálu.
Při červnové dílně se ateliér i venkovní prostory GASK proměnily v režii fotografky Jolany Havelkové ve fotografickou laboratoř. Kutnohorští a čáslavští středoškoláci objevovali spolu se seniory techniku fotogramu, metodu Cliché verre a někteří si vyzkoušeli také proces skenování. Na světlocitlivém papíře se postupně zjevovaly otisky a záznamy osobních věcí, květin a jiných předmětů spojených s řadou emotivních příběhů a vzpomínek účastníků. Jolana Havelková získaný materiál použije pro tvorbu vlastního díla s názvem „Hledat místo v kruhu“.
Červencová výtvarná akce dětí z Dětského domova v Býchorech a kutnohorských skautů vycházela z koncepce autorské knížky „Počkej, milá smrti“. Autorka knihy a výtvarnice Kateřina Sušková použila s dětmi lehkost a transparenci akvarelu, pro zpracování tématu zvířecího i lidského „nebe“, které je pro většinu z nás značně abstraktní. Děti se pokusili ztvárnit vlastní představu o tom, jak vypadá prostor, kde žijí duše, místo, kde žijí lidé a zvířata, kteří už tady a teď s námi nejsou. Výsledkem jejich celodenní práce budou dva velkoformátové tisky, které spojí představy dětí ve dva prostory „nebeských map“.
Sochař Petr Švolba na konci prázdnin postavil s dětmi z ubytovny v Lorci dřevěné teepee, moderní interpretaci indiánského obydlí. Objekt dětem v prostorách ubytovny zůstane k postupnému zabydlení a dozdobení a hlavně jako místo pro hry a zábavu. Doufejme, že se stejně jako v minulých letech i na letošní benefici objeví kupec, který se spokojí s uměleckou fotografií teepee a objekt samotný vydraží pro děti z Lorce.

Prosincová aukce přispěje na Sklenářův dolík
Podobně jako loňský rok, i letos vzniká nový, originální opis knihy, tentokrát knihy poezie z pera Jaroslava Vrchlického. Pro každou skupinu je vybrána jedna z básnických forem, jež u nás v tak širokém záběru pěstoval právě jen Vrchlický, například madrigal, rispet, pantoum, gazel, siciliána či balata. Autorka dílny Kateřina Ďoubalová opsané verše posléze sváže do knihy a tu opatří vlastnoručně vyráběným papírem s příměsí rostlin z údolí Vrchlice, která kdysi Emilu Frídovi natolik učarovala, že přijal její jméno. Do prosincové benefiční aukce nás čekají ještě tři netradiční setkání. Pevně věříme, že s podporou společensky zodpovědných firem a lidí z našeho regionu budou mít i letos nakonec podobu konkrétní pomoci na konkrétním místě. Finanční prostředky z prosincové benefiční aukce tento rok připadnou kutnohorskému Junáku na obnovu Sklenářova dolíku, jenž by se v duchu našeho projektu mohl stát místem procházek, relaxace a společného setkávání lidí bez ohledu na věk, zdraví či sociální postavení.

Věra Pinnoy, LC GASK

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu