Správa železniční dopravní cesty v úterý 2. června slavnostně zahájila modernizaci železničních přejezdů na trati mezi Kutnou Horou a Zručí nad Sázavou. Rekonstrukcí projde celkem šest křížení železnice se silničními komunikacemi.

.

Projekt, který zvýší bezpečnost drážní dopravy v tomto úseku a přispěje i k vyššímu komfortu pro cestující, vychází z priorit Operačního programu Doprava, které mají za cíl zkvalitnit železniční dopravu. Jeho smyslem je především zvýšit bezpečnost přejezdů a spolehlivost zařízení, snížit vliv lidského faktoru a centralizovat zabezpečovací zařízení. Dalším přínosem je také větší plynulost železničního a silničního provozu v okolí přejezdů.
„Mezi nejčastější příčiny smrtelných nehod na železnici stále patří nekázeň řidičů či chodců na železničních přejezdech. Naším hlavním cílem na trati mezi Kutnou Horou a Zručí nad Sázavou je proto zvýšení bezpečnosti cestujících. Díky projektu bude navíc možné navýšit traťovou rychlost až na 60 km/h a rychlost pro přejíždějící silniční vozidla na 50 km/h,“ uvedl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.
Předmětem stavby je výstavba a rekonstrukce šesti železničních přejezdů, které jsou v současné době zabezpečeny výstražnými kříži a v jejich blízkosti dochází z důvodu špatných rozhledových poměrů ke snížení traťové rychlosti drážních vozidel. Tyto přejezdy budou opatřeny novým světelným zabezpečovacím zařízením. V některých případech budou prováděny také úpravy železničního svršku a spodku.
Celkové náklady stavby s názvem Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Kutná Hora – Zruč činí 55 705 168 Kč bez DPH. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Projekt je v rámci Operačního programu Doprava spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti, a to v maximální výši 43 780 081 Kč. Národní financování projektu zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby je společnost AŽD Praha. Dokončení prací je plánováno na konec září letošního roku.

(tz)

.

Zavřít menu