Při školní akademii ZŠ Žižkov vystoupilo více než dvě stě žáků. Děti i učitelé si již užívají zasloužených prázdnin

Zasloužených prázdnin si v těchto dnech užívají žáci a učitelé Základní školy Žižkov v Kutné Hoře. Snímky jsou z posledního školního dne, kdy žáci převzali vysvědčení. Na prvním stupni uspělo s vyznamenáním 89% žáků, na druhém 47%.

K jedné z největších událostí na škole patří závěrečná akademie, která se konala 25. června v Tylově divadle, tentokrát s podtitulem „V Evropě se neztratíme“. V pestrém programu byla řada hudebních, tanečních, recitačních vystoupení a zábavných scének. Na jevišti se vystřídalo přes dvě stě účinkujících dětí. Součástí programu bylo i ocenění žáků za vzornou reprezentaci školy. Letos si na jeviště pro diplom a odměnu přišlo 80 dětí.

Více na www.zszi.kh

red

Zavřít menu