Rada školních parlamentů vybrala dva vítězné projekty žáků a studentů na zlepšení veřejného prostoru ve městě, zvelebena bude alej na Kaňk i okolí loreckého rybníčku

Rada školních parlamentů Kutné Hory vybrala ze sedmnácti žákovských a studentských námětů na zlepšení veřejného prostoru ve městě dva vítězné. V malých projektech se prosadil návrh žáků ZŠ Jana Palacha s názvem Více zeleně v Kutné Hoře a okolí a je zaměřen na zvelebení aleje ze Šipší směrem na Kaňk. Ve velkých projektech získal největší podporu projekt studentů církevního gymnázia na úpravu okolí vodní nádrže v Lorci. 

Realizace dvou vítězných projektů za celkovou částku 150 tisíc korun z městského rozpočtu by se měla uskutečnit po dopracování všech náležitostí ještě v letošním roce. Rada školních parlamentů Kutné Hory má zájem pokračovat ve své činnosti a aktivně se zapojit do dění ve městě.

První setkání žákovského městského parlamentu, v ČR pilotního projektu institutu H 21, se konalo loni v prosinci. Od té doby se uskutečnila tři zasedání v Rytířském sále Vlašského dvora. Děti se vžily do role zastupitelů, představily projekty ze svých škol, diskutovaly o nich a získávaly pro ně podporu. Z důvodu pandemie koronaviru se další dvě zasedání konala online prostřednictvím internetu.

Na programu závěrečného setkání žákovského školního parlamentu 18. června v Rytířském sále Vlašského dvora bylo vyhodnocení celého projektu. Místostarosta Vít Šnajdr (Piráti) ocenil aktivitu dětí, kvalitu projektů i jejich prezentace. „Byl jsem velmi příjemně překvapen mírou zapojení dětí do projektu a do rozhodování ve městě. Sice vyhrály jen dva projekty, ale i další by se mohly dočkat uplatnění. Například herní prvek pro handicapované na dětské hřiště, lavička na solární energii a řada dalších,“ konstatoval Vít Šnajdr s tím, že projekty jsou zajímavé a rozhodně by neměly zapadnout. „Předáme je příslušným odborům města, aby s nimi mohly pracovat,“ podotkl místostarosta, který za velmi důležité považuje skutečnost, že rada školních parlamentů má zájem pokračovat ve své činnosti, zapojit se do projektu městského participativního rozpočtu a iniciovat mladé lidi do utváření veřejného prostoru. Rada školních parlamentů Kutné Hory má zájem vstoupit do Národního parlamentu dětí a mládeže a reprezentovat město v rámci České republiky. Má zájem mimo jiné spolupracovat s nadací Kutná Hora – památka UNESCO, obnovit v Kutné Hoře tradici majáles, pořádat připomínkové akce a významné osobnosti, zapojit se do akcí České středoškolské unie atd.

Monika Pravdová

Zavřít menu